Top

O e-learningu

Čo je e-learning?

Čo je e-learning
Oproti tradičnému modelu výučby využíva na tvorbu, distribúciu, riadenie, organizáciu a vyhodnocovanie výsledkov informačné technológie (IT).

Stiahnite si prípadovú štúdiu ako e-learning pomohol inej firme.
Stiahnuť

V akom systéme pobeží?

E-learning môže byť poskytovaný pomocou rôznych LMS riešení (Learning Management Systems – riadiacich systémov). My využívame LMS systém, ktorý je jedným z najznámejších Open Source systémov vo svete. Nami implementovaný LMS je najrozšírenejšia online vzdelávacia platforma, cez ktorú sa študenti učia kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, ak sú pripojení k internetu. Vzdelávanie cez internet je efektívne pre firmu aj pre jednotlivcov kvôli adresnejšiemu, interaktívnejšiemu a pútavejšiemu spôsobu výučby.

Aký to má prínos?

Vzdelávacie kurzy online prinášajú výrazné šetrenie nákladov, časových nárokov a nový pohľad na vzdelávanie. Zamestnanci sa učia radšej, efektívnejšie a flexibilnejšie a manažéri môžu sledovať plnenie úloh, a tým zvyšovať výkon tímu. Stiahnite si našu prípadovú štúdiu o aplikovaní e-learningu v spoločnosti ZUNO bank.

Pod riadenie vzdelávania v systéme Moodle spadajú tieto aktivity:

firemné jednorazové alebo pravidelné školenia

zaškolenie nových zamestnancov

špecifické kurzy na zlepšenie kompetencií a výkonnosti zamestnancov

opakované činnosti v personalistike

Formy e-learningu:

asynchrónny

študent nemá kontakt s učiteľom/prednášajúcim, materiály si sám naštuduje tak, ako to jemu vyhovuje

synchrónny

prebieha cez internet s prednášajúcim vo vopred dohodnutom čase. Klasická hodina, ktorá sa ale odohráva vo virtuálnom prostredí

10 najväčších výhod e-vzdelávania

Znižovanie nákladov

obmedzíte náklady na jednorazové firemné školenia či pravidelné kurzy. Zamestnanci nemusia cestovať za vzdelávaním desiatky kilometrov, ale majú potrebné materiály stále k dispozícii

Šetrenie času na HR

nestrácajte čas offlinovými výberovými konaniami. Testujte uchádzačov o zamestnanie cez spoľahlivý systém LMS alebo pohodlne zaškoľujte nových zamestnancov. Získate viac talentov za menej času

Kvalitný obsah a vyššia efektivita učenia

tradičné vzdelávanie a e-learning sa odlišujú formou, nie kvalitou. Za menej peňazí a času sa naučíte viac vďaka tomu, že študovať môžete vtedy, keď vám to ide najlepšie. E-learning obracia tradičné postupy vzdelávania naruby a zohľadňuje individuálne potreby firmy či jednotlivca

Flexibilita učenia

klasickému vzdelávaniu chýba sloboda výberu. E-learningu nie, vzdelávať sa môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Budovanie interného a externého PR

vzdelávanie online zabezpečuje konkurenčnú výhodu, posilňuje firemnú identitu a stmeľuje tím

Zvýšenie výkonnosti firmy

prepojenie e-vzdelávania s HR oddelením, riadením výkonnosti a strategickým rozvojom firmy prináša optimálne zníženie nákladov a zvýšenie výkonnosti

Rozvoj zamestnancov

zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie benefitov prináša vyššiu spokojnosť zamestnancov a ich kariérny posun

Vyššia bezpečnosť pri práci

vzdelávaním predchádzate úrazom zamestnancov a zvyšujete bezpečnosť pri práci. Nízkonákladovým vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov či policajtov zvyšujete bezpečnosť všetkých ľudí

Zjednotenie vzdelávacieho systému

e-learning je možné prispôsobiť korporátnej identite, vytvárať kurzy v rôznych lokálnych jazykoch a kurzy študovať kdekoľvek vo svete. Zjednotením vzdelávania v korporácii dosiahnete lepšie PR a zamestnanci získajú jednotné vedomosti

Jednoduché zaškolenie desiatok nových ľudí

znižujete náklady na personálne oddelenie, pracovníci HR môžu vykonávať svoju prácu, pričom stovky nových ľudí prejdú zaškolovacím procesom, testami a vyhodnotením online