Top

LMS systémy

V dnešnom svete plnom množstva informácií je potrebné vyberať si z nich len tie najdôležitejšie. Popritom však vzniká ešte väčšia potreba – a to vzdelávať sa rýchlo, spoľahlivo a efektívne. Chcete zefektívniť náklady na firemné školenia a kurzy, zlepšiť výkonnosť firmy a vyberať do tímu len tých najlepších? Odpoveďou na súčasnú požiadavku kvalitného vzdelávania sa stáva e-learning.
E-learning vám sprostredkujeme cez spoľahlivé a najlepšie cenovo dostupné riešenia. Náklady ušetríte kontinuálne prostredníctvom vzdelávania na známej LMS platforme, ktorá podporuje sociálno-konštruktivistický prístup k vzdelávaniu. Stiahnite si našu prípadovú štúdiu o aplikovaní e-learningu v spoločnosti ZUNO bank.

Poskytujeme pre vás tieto služby:

Zavádzanie e-learningu

Elektronické vzdelávanie pre vás zabezpečujeme prostredníctvom riadiaceho LMS systému, ktorý má na celom svete okolo 70 miliónov registrovaných používateľov. V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou. Takisto sa postaráme o správu a aktualizácie systému, vytvoríme jedinečné kurzy od certifikovaných autorít a pre jedinečnosť riešenia vám nainštalujeme ďalšie moduly a funkcie.
Zistite viac

Vytváranie kurzov a obsahu

Náš tím vývojárov a grafikov pre vás vyvinie kurzy na mieru. Renomovaný odborník na danú tému zastreší obsah kurzu vzhľadom k charakteru vašej organizácie, identite a k postupom firemného vzdelávania.
Zistite viac

Technická podpora

Ak sa rozhodnete pre riešenie od nás, najprv s vami skonzultujeme technické podmienky, poradíme vám vhodné riešenie a potom vám pomôžeme s technickou podporou vybraného riešenia. Spoľahnite sa na nás pred, počas aj po zavedení e-learningu.
Zistite viac