Jediný informačný systém pre vašu personalistiku, ktorý potrebujete

So skvelým plánovaním prichádza skvelá realizácia a HR systém v Odoo Vám pokryje Vaše potreby v týchto oblastiach:

Personalistika
Nábor
Dochádzka
Hodnotenia
... a mnohých ďalších

Čo je to HR systém Odoo a ako funguje

Používate vo firme viac ako jeden informačný systém? Potom pravdepodobne poznáte nevýhody, ktoré s takýmto riešením súvisia: aplikácie navzájom nekomunikujú, dáta musíte zadávať duplikovane a strácate prehľad o úlohách v reálnom čase.

Jediný informačný systém, ktorý potrebujete, a ktorý dokáže pokryť všetky potreby akejkoľvek veľkej firmy, je HR systém Odoo.

Výhody HR systému Odoo pre odvetvia

Modulárny systém

Viete si ho vyskladať z modulov, ktoré naozaj potrebujete. Môže byť zložený napríklad iba z modulu HR.

Jednoduché rozšírenia

Ako vaša firma rastie a pribúdajú zamestnanci, viete si HR systém Odoo jednoducho rozšíriť o nové moduly (napr. CRM, Fakturácia).

Platíte za to, čo používate

Systém nie je zbytočne robustný a zložitý na používanie. Máte k dispozícii len tie funkcie, ktoré potrebujete a platíte za to, čo skutočne používate.

Systém, ktorý sa vám prispôsobí

V základnej ponuke má Odoo viac ako 50 modulov, pričom v App store si môžete vybrať ďalších 20 000 modulov a rozšírení aplikácií. ERP systém Odoo tak vieme plne prispôsobiť vašim požiadavkám.

Odoo je jeden z najrýchlejšie rastúcich a najpoužívanejších ERP systémov na svete. Používa ho viac než 4 milióny používateľov, vrátane firiem ako Toyota, Hyundai alebo Danone.

Personalistika

Zamestnanci
Oddelenia
Dochádzka
Zmluvy
Voľná
Organizačná štruktúra
Šablóny zmlúv
Nábor zamestnancov
Hodnotenie

Nábor

Zmluvy
Šablóny zmlúv
Nábor zamestnancov

Dochádzka

Timesheet
Prerušenia práce

Hodnotenia

Plánovanie hodnotení
História

Sledovanie

Sledovanie času
Sledovanie výkonnosti

Manažment pracovníkov v teréne

Naplánujte si vaše stretnutia
Priraďujte úlohy zamestnancom
Naplánujte si vašu trasu
Sledujte svoj pracovný čas
Predávajte produkty
Nadizajnujte si vlastné pracovné listy
Fakturujte vaše služby
Poskytujte cenové ponuky

Dynamické plánovanie

Automatizácia
Riadenie neprítomnosti v práci

Talent manažment

Naberajte tých najlepších
Evaluácia a hodnotenia
Nábor
Žiadosti

HR Procesy

Prispôsobte svoj náborový proces
Integrujte dokumentáciu