Moderné ERP: Ako ho vybrať, aby ste ho o pár rokov nemuseli meniť?

Keď si vyberáme nové auto či spotrebič, takmer vždy pri rozhodovaní zvíťazí pomer cena/výkon. To znamená súbor vlastností za primeranú cenu, samozrejme s požiadavkou čo najdlhšej bezproblémovej prevádzky produktu ako takého. Nikto asi neplánuje meniť práčku, televízor alebo auto o rok.

Analogicky sa touto optikou pozrieme na vnútropodnikový informačný systém. Tento si bohužiaľ nekúpite na bazoši alebo v bazáre. Je preto o to dôležitejšie pozerať sa na aspekt trvalej udržateľnosti a ochranu vašich investícií.

Aké sú teda základné požiadavky na moderné ERP?

  • Cloudové riešenie

Cloudový softvér alebo softvér ako služba (SaaS) nie je žiadnou novinkou. Podporuje efektívnejšie pracovné postupy, šetrí čas, znižuje celkové náklady na vlastníctvo a pomáha spoločnostiam transformovať spôsob ich práce tým, že používateľom umožňuje pracovať odkiaľkoľvek.

Keďže mnohé spoločnosti už formálne implementovali hybridné alebo úplné zásady práce na diaľku, presun aplikácií ERP do cloudu sa stáva štandardom pre zabezpečenie kontinuity podnikania. 

  • Plne mobilné riešenie

Mobilné ERP sa stali nevyhnutnosťou kvôli vzostupu vzdialených a hybridných pracovných kultúr v posledných rokoch. Preto nároky na plnohodnotné mobilné podnikové aplikácie stúpajú. Mobilné ERP poskytujú trvalý vzdialený prístup k údajom v reálnom čase a prehľad o všetkých kritických pracovných tokoch.

Bezproblémová dostupnosť ERP systému založeného na aplikáciách je nevyhnutná „kedykoľvek a kdekoľvek“. To vytvára vysokú mieru synergie medzi tímami, čo má pozitívny vplyv na produktivitu, agilitu a komunikáciu.

  • Využitie umelej inteligencie AI

Automatizácia pomocou systémov ERP riadených AI je mnohými výskumnými agentúrami definovaná ako kľúčová vlastnosť štvrtej éry ERP. Podobne ako pri pojmoch Industry 4.0 sa počíta s tým, že ERP ekosystém nezahŕňa len zákazníkov a dodávateľov, ale aj partnerov, konkurentov a zainteresované strany, často so zameniteľnými rolami.

V skutočnosti sme už v tejto fáze, kde sú interoperabilita, agilita a hyperkonektivita nevyhnutnými atribútmi softvéru ERP. 

Umelá inteligencia (AI) významne prispieva k transformácii a vývoju softvérových aplikácií pre ďalšiu generáciu. Či už sa snažíme automatizovať opakujúce sa úlohy, alebo sme proaktívni pri riešení problémov, AI môže používateľom pomôcť identifikovať a odstrániť neefektívne procesy.

Technológie AI vrátane strojového učenia pomáhajú spoločnostiam získať dodatočnú hodnotu z neustále sa rozširujúceho množstva údajov. Už v blízkej budúcnosti sa firmy pokúsia vybaviť svoje ERP systémy inteligenciou pri rozhodovaní – od odporúčaní konkrétnych okamžitých opatrení až po kompletné podnikové plánovanie.

  • Kontinuálna zmena

Moderné ERP by malo byť pripravené na kontinuálne zmeny, ktoré prináša turbulentný pokrok v oblasti technológií. Podniky nemajú inú možnosť, ako využívať inovatívne a prevratné technológie na získanie konkurenčnej výhody, a to je hlavnou motiváciou rýchlej adaptácie systémov na nové výzvy.

Zhrnutie

Mnohí dodávatelia nie sú schopní rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky a technologický pokrok. Keďže v minulosti investovali nemalé prostriedky do vývoja svojich ERP, snažia sa z toho vyťažiť maximum a „faceliftovať” svoje systémy tak, aby vzbudili pocit, že ide napríklad o cloudové riešenie tým, že pribalia do balíčka služby hostingu, alebo vytiahnu niektoré služby na webový server. Takéto „klamanie telom” by ste mali veľmi rýchlo prehliadnuť.

To isté platí pri mobilných riešeniach – požadujte plnohodnotnú funkcionalitu dostupnú cez mobilné zariadenia. Samozrejme, stará architektúra niektorých ERP riešení neumožňuje plnohodnotne využiť AI, ani dynamicky reagovať na požadované zmeny.

ERP Odoo patrí medzi najrozšírenejšie cloudové ERP Open Source platformy na svete, má milióny spokojných používateľov a tisícky vývojových partnerov, ktorí neustále obohacujú jeho funkcionalitu novými riešeniami. AI a inovatívne postupy tu zohrávajú významnú úlohu a ich miera bude stále vyššia.

IMPLEMENTO s.r.o. je implementačným partnerom spoločnosti Odoo SA pre Slovenskú republiku. Na slovenský trh prišlo IMPLEMENTO s ERP systémom Odoo pred piatimi rokmi ako prvé s cieľom ponúknuť cenovo dostupný, moderný a  technologicky pokročilý ERP systém pre stredné a väčšie podniky.

Aktuálne má za sebou desiatky úspešných projektov v rôznych odvetviach, disponuje tímom certifikovaných konzultantov a developerov. Patrí celosvetovo k 20 % najskúsenejších partnerov Odoo a má silnú ambíciu presadiť sa pri implementáciách ERP v EÚ aj mimo nej.