Moderné riadenie ľudských zdrojov na platforme Odoo

Mať kvalitných, dobrých a spokojných zamestnancov by malo byť cieľom každého zamestnávateľa. Väčšinou to vo firmách býva okrem manažmentu najmä doménou oddelení ľudských zdrojov. 

Každý personalista pracuje s veľkým množstvom informácií, musí evidovať personálne dáta, zmluvy a mnoho ďalších údajov, ktoré vyžaduje legislatíva. Okrem toho by mal mať komplexný prehľad o každom zamestnancovi. Súčasťou HR býva aj nábor nových zamestnancov, proces hodnotenia zamestnancov a ďalšie.

O tom ako sa vysporiadať s touto komplexnou agendou a aké riešenie existuje v rámci ERP Odoo si povieme v dnešnom blogu.

Odoo zastrešuje všetky kľúčové procesy v jednom systéme a umožňuje efektívnu centralizáciu údajov. 

Aké výhody pre HR ponúka Odoo?

Máte možnosť sledovať všetky dôležité informácie podľa jednotlivých oddelení. Ak je to potrebné, môžete obmedziť viditeľnosť citlivých informácií len pre manažérov ľudských zdrojov alebo sprístupniť iné informácie všetkým zamestnancom, ako napríklad adresár zamestnancov. Dostanete tiež upozornenia na každú novú žiadosť o uvoľnenie z práce, žiadosti o pridelenie, žiadosti o zamestnanie, hodnotenia a mnoho ďalších.

Môžete sledovať odpracované hodiny zamestnancov a zoradiť ich podľa projektu, klienta alebo úloh. Jednoduchý prístup k štatistikám vám umožní zaznamenávať a analyzovať časové rozpisy, ako aj kontrolu dochádzky každého zamestnanca. Prepojené účtovníctvo automaticky odošle prehľady na základe času stráveného na projektoch a poskytne údaje v reálnom čase.

Zamestnanci môžu ľahko predložiť a zdôvodniť výdavky. Manažéri ich môžu skontrolovať a podľa potreby schváliť alebo zamietnuť jednotlivé žiadosti. Po schválení sú výdavky okamžite aktualizované v účtovníctve Odoo.

Jednoducho si tiež nastavíte proces hodnotenia a kalendár. Vytvoríte dotazníky založené na formulároch na zhromažďovanie spätnej väzby od všetkých ľudí v spoločnosti, od zamestnancov až po manažérov, ako aj na sebahodnotenia. Automatizujete celý proces tak, aby ste sa mohli sústrediť na ľudí, nie na administratívne činnosti .

Vytvoríte si pracovnú nástenku (dashboard) na uverejnenie otvorených pozícií len niekoľkými kliknutiami a ľahko si prezeráte zaslané žiadosti o zamestnanie. Riadite váš prieskumný kanál a prepojíte ho s Odoo Prieskumami na vytvorenie prieskumného dotazníka, ktorý sa automaticky spojí so záznamom kandidáta.

Umožníte zamestnancom spolupracovať v rámci rôznych oddelení, miest a Odoo modulov pomocou komunikácie cez Živý Chat. Môžu tak zdieľať vedomosti a osvedčené postupy, sledovať konkrétnych ľudí alebo dokumenty, ako aj zapojiť sa do záujmových skupín, kde si môžu vymieňať odborné znalosti a podporovať tímovú prácu.

Inšpirujete zamestnancov výzvami, cieľmi a odmenami. Navrhujete si svoje vlastné ciele, definujete ich, poskytujete spätnú väzbu v reálnom čase a hmatateľné výsledky. Pochválite najlepších z každého tímu a zverejňujete uznania a úspechy zamestnancov, prípadne celých tímov.

Čo na to hovoríte?

Ak vám to dáva zmysel, prípadne by ste chceli vedieť viac o nasadení vo vašej firme, kontaktujte nás prostredníctvom našich komunikačných kanálov.