Top

O e-learningu

Čo je e-learning

Oproti tradičnému modelu výučby využíva na vzdelávanie a vyhodnocovanie výsledkov iba internet a informačné technológie (IT).

Stiahnite si prípadovú štúdiu, ako e-learning pomohol spoločnosti ZUNO.

Systém Moodle

Elektronické vzdelávanie zabezpečujeme prostredníctvom riadiaceho LMS Moodle.

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

Moodle má na celom svete okolo 70 miliónov registrovaných používateľov.

Pomocou systému Moodle dokážete

aplikovať firemné jednorazové alebo pravidelné školenia,
vytvárať špecifické kurzy na zlepšenie kompetencií a výkonnosti zamestnancov,
zaškoliť nových zamestnancov,
realizovať pravidelné činnosti v presonalistike.

10 najväčších výhod e-vzdelávania

Znížite náklady -

obmedzte náklady na firemné školenia. Všetky materiály máte k dispozícií kedykoľvek.

UŠETRÍTE ČAS NA HR -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

SKVALITNÍTE OBSAH A ZVÝŠITE EFEKTIVITU UČENIA -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

UČENIE BUDE FLEXIBILNEJŠIE -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

VYBUDUJETE SI INTERNÉ A EXTERNÉ PR -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

ZVÝŠITE VÝKONNOSŤ FIRMY -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

ZLEPŠÍTE ROZVOJ ZAMESTNANCOV -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

ZVÝŠITE BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

ZJEDNOTÍTE VZDELÁVACÍ SYSTÉM -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.

ZJEDNODUŠÍTE ZAŠKOLENIE NOVÝCH ĽUDÍ -

V rámci našich služieb vám pomôžeme zaviesť Moodle na externý server alebo ho prepojiť so súčasnou infraštruktúrou.