Riadenie zásob a skladov v rámci ERP systému

O tom, aké výhody prináša riadenie ľudských zdrojov cez HR systém v rámci ERP systému, sme si povedali v našom predchádzajúcom článku Riadenie ľudských zdrojov cez HR systém (HRMS). ERP systémy avšak integrujú všetky procesy v podniku. Týmto spojením dochádza k prepojeniu a šíreniu informácií medzi oddeleniami. Ďalším z týchto oddelení je oddelenie skladov a zásob. V angličtine sa stretávame s pojmami Inventory Management alebo Warehouse Management. Tieto systémy môžu existovať samostatne alebo tiež ako súčasť vyspelých ERP systémov. Viac už  v článku 🙂

KLASICKÉ RIADENIE ZÁSOB V PODNIKU

Keď si predstavíme klasické riadenie zásob, asi nás napadne, zobrať pero a papier a spisovať, koľko zásob máme na jednotlivých skladoch, ktoré sú v dobrom stave pripravené na predaj, ktoré sú opotrebované a podobne. Tieto dokumenty sa potom uchovajú v rôznych záložkách v archíve. Asi nebudeme ďaleko od pravdy, keď môžeme tvrdiť, že ešte dosť veľa firiem funguje na podobnom systéme, čo zvyšuje možnosť vzniku chýb, straty údajov a hlavne času! S vývojom technológií sa dostávajú do povedomia čoraz viac komplexné ERP systémy, ktoré prepoja jednotlivé oddelenia.

RIADENIE ZÁSOB A SKLADOV CEZ ERP SYSTÉM

Ako funguje účinné riadenie zásob cez ERP systém? Takto. Podstata riadenia zásob je o tom, že viete, čo máte vo svojom sklade a kde sa to presne nachádza. Samotný systém riadenia zásob nemôže efektívne optimalizovať váš inventár. To vie zabezpečiť len integrovaný ERP systém, ktorý komplexne integruje všetky funkcie podniku. Pomocou neho presne viete sledovať pohyb tovaru až ku zákazníkovi. Pozrime sa teda spolu na jeho výhody:

  • Optimalizácia zásob

Celkové riadenie zásob a prehľad o tom, čo sa nachádza v skladoch, umožňuje správne naplánovať objednávky na doplnenie. Presné informácie o stave inventára, vám dajú signál na to, aby ste hneď vedeli, kedy musíte nakúpiť nový tovar, prípadne zvýšiť zásoby určitého typu. Máte tak istotu, že sa rozhodujete efektívne. Jednotlivé položky objednáte len v tom prípade, ak vidíte, že po nich existuje dopyt a tým zabezpečíte, že tovar zbytočne „neleží“ na sklade, ale hneď ho predáte. Viete sa rozhodovať aj podľa ceny, objednáte tovar, keď je lacnejší a ľahko dostupný. Optimalizácia dopĺňania zásob prináša menej vykonaných úkonov, ktoré vedú k lepšej presnosti zásob.

  • Riešenie prebytku zásob

Viete rýchlo zistiť, prečo máte prebytok alebo nedostatok zásob. Či je prebytok spôsobený napríklad znížením dopytu alebo ste v čase „dobrej ceny tovaru“ nakúpili tak veľa, že vám tovar leží na sklade. Ak sa dostanete do podobnej situácie, viete kontaktovať zákazníka a zistiť, či má záujem o ďalšiu objednávku tovaru. Ak zistíte prebytok rýchlo, viete pružne reagovať a riešiť situáciu. Oneskorená reakcia môže spôsobiť prebytok, ktorý bude potrebné zlikvidovať, čo stojí ďalšie peniaze. Tovar, ktorý vám mal zaručiť tržby, vám prinesie vlastne stratu. 🙁

  • Podrobný prehľad o obrate zásob

Môžete sledovať obrat zásob nielen celkovo, ale aj podľa segmentov. Systém umožní kategorizovať inventár mnohými spôsobmi a analyzovať, či sú vaše predpoklady o inventári pravdivé. Ktoré výrobky sa najviac predávajú? Ktoré trávia v sklade dlhší čas a ich obrat nie je tak rýchly? Viete prehodnotiť všetky tieto informácie a tak lepšie plánovať objednávanie tovaru.

  • Úspory pre podnik

Šetríte čas a peniaze vďaka lepšej organizácii pohybu zásob na skladoch. Zároveň to vedie k spokojnosti zákazníkov. Viete tiež ľahko vysledovať tovar. Vďaka organizácii v sklade si viete presunúť najčastejšie predávaný tovar na predné miesta, ten menej viac dozadu. ERP zefektívňuje túto organizáciu a prináša lepšiu produktivitu a efektivitu. So zvyšujúcou sa spokojnosťou vašich zákazníkov rastú aj vaše zisky.

  • Transparentnosť dodávateľského reťazca

Veľa podnikov spolupracuje pri riešení zásob s rôznymi dodávateľmi z tretích strán. Riadenie skladov v rámci ERP systému nielen sleduje stav zásob vášho podniku, ale aj koordinuje objednávky s inými dodávateľmi. V prípade, ak vaša firma potrebuje urýchlene nejaký tovar a nemáte ho na sklade, prepojenosť údajov s dodávateľmi umožní, že dodávateľ môže zabezpečiť rýchlu prepravu na váš sklad. A tak viete rýchlo uspokojiť potreby zákazníka.

  • Finančný reporting

Všetky druhy zásob, či už hotové výrobky, polotovary alebo suroviny majú finančnú hodnotu a preto sa musia účtovať. Tvoria teda podstatnú časť vašich finančných správ. ERP systém zabezpečuje, že vaše finančné správy sú presné a tak viete ľahko tvoriť prehľadné výročné správy a daňové priznania. Môžete mať istotu, že zaznamenaná hodnota vo vašom účtovníctve bude zodpovedať fyzickej hodnote na sklade.

  • Prispôsobiteľnosť

S rastom vášho biznisu sa zvyšuje aj množstvo činností potrebných pre riadenie zásob. ERP systém sa prispôsobí vášmu rastu. Nemusíte inštalovať dodatočné systémy. ERP rastie s vami.

AKO RIADIŤ SKLADY EFEKTÍVNE A MAŤ VŠETKO „POD PALCOM?“

Určite využiť komplexný ERP, ktorý prepojí všetky funkcie podniku aj riadenie skladov, čím získate centralizovaný prehľad o inventári podniku. Integrácia ERP s riadením zásob ponúka konkurenčnú výhodu pre podnikanie tým, že rozširuje možnosti firmy efektívne plánovať výrobu, predvídať distribúciu a minimalizovať režijné náklady. Úplný prehľad o pohybe tovaru od výroby až ku zákazníkovi vám uľahčí riešenie prípadných problémov a zlepší biznis.