Top

LMS systém na vzdelávanie Vašich zamestnancov

LMS systém

Čo je e-learning

Learning management system (ďalej LMS) je systém, ktorý umožňuje realizovať e-learningovú formu vzdelávania Vašich zamestnancov. LMS zaistí organizáciu a administráciu výučby e-learningového kurzu.

Základné fukncie LMS:

 1. Evidencia a správa študentov
 2. Evidencia a správa skupín študentov
 3. Evidence a správa kurzov
 4. Evidencia a správa skupín kurzov
 5. Katalog resp. zoznam výukových kurzov a objektov
 6. Správa študijných plánov - vytváranie podmienok medzi kurzami
 7. Evidencia hodnotenia študentov - reporting výsledkov
 8. Testovanie študentov
 9. Správa prístupových práv
 10. Komunikačné nástroje
 11. Autorské nástroje k vytváraniu výukových kurzov a objektov
 12. Úložisko výukového obsahu

Naše služby pri implementácii LMS systému do Vašej firmy

1. Poradenstvo – Poskytneme Vám odborné znalosti, návrhy riešení a konfigurácie LMS systému.
2. Vývoj – Upravíme LMS systém podľa Vašich potrieb a to ako po funkčnej tak aj po výzorovej stránke.
3. Prispôsobenie náročným potrebám – veľké firmy majú väčšinou vyššie nároky. Keďže nami implementovaný LMS systém je plne prispôsobiteľný iným LMS riešeniam alebo softwarom, je možné ho integrovať do vášho systému. Vzdelávať sa môžu ľudia v hocijakej krajine. Okrem integrácie pre vás vieme zabezpečiť aj kurzy a obsah na mieru.
4. Hosting a podpora serverov – Poskytneme a konfigurujeme Vám špičkový hosting a to spôsobom aby vyhovoval zaťaženiam LMS systému..
5. Vývoj kurzu – Pripravime Vám kurzy podľa Vašich požiadaviek. Zabezpečíme nie len technické spracovanie kurzu, ale aj obsahové podľa Vašich požiadaviek.