Top

E-learning pre zdravotníctvo

Kde inde, ako v zdravotníctve vzniká väčšia potreba vzdelávať zamestnancov. Nemusí ísť len o lekárov, zdravotné sestry, ale aj o farmaceutov či predajcov zdravotníckych pomôcok.
Významnú rolu v poskytovaní komplexnej podpory vzdelávania však zohráva okresaný rozpočet, s ktorým operujú. Spravte niečo pre vedomosti ľudí, ktorí ich potom využívajú v praxi. Ušetrite na nákladoch a náročnosti IT infraštruktúry. Prenechajte systém v cloudovom riešení a spravovanie nechajte na nás.

Top 5 výhod e-learningu v zdravotníctve:

1. Zníženie nákladov – eliminujte náklady spojené so školeniami, kurzami a preškolovaním.
2. Flexibilné vzdelávanie – dajte možnosť výberu, kedy, ako a kde sa učiť. Každý má svoje vlastné tempo a aj preto je vzdelávanie online efektívnejšie ako tradičná výučba. Dajte im možnosť študovať z mobilov, tabletov či webu.
3. Potreba vzdelávať sa – vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov je nevyhnutné k tomu, aby vo svojich vedomostiach nestagnovali, a dokázali tak zabezpečiť lepšie služby pre ľudí.
4. Zlepšenie kvality zdravotníctva – elektronické vzdelávanie poskytuje aj široké možnosti vyhodnotenia, štatistík a kontroly výsledkov. Bez toho, aby ste míňali veľké množstvo času, vyselektuje ľudí, ktorí by potrebovali test zopakovať a tých, ktorí môžu postúpiť v ďalšom vzdelávaní.
5. Zvýšenie bezpečnosti – so zvýšením kvality a kompetencií zdravotníkov súvisí aj zvýšenie bezpečnosti poskytovania zdravotníckych služieb pre verejnosť.