Transformácia Chemical House na inteligentného výrobcu behom pár týždňov

Krajina: Gold Coast, Austrália
Odvetvie: Chemická výroba
Implementované moduly: Sales, Manufacturing, Accounting, Inventory, Purchases, PLM, Website
Počet používateľov: 6
Veľkosť firmy: 19 Zamestnancov 
Typ implementácie: Odoo Enterprise

Chemical House

Chemical House je austrálsky výrobca malých objemov chemikálií (<10000L), ktorý vyrába širokú škálu chemikálií pre upratovací, stavebný a automobilový priemysel. Každý rok vyrábajú viac ako 2000 rôznych produktov, od prírodných čistiacich prostriedkov, cez vosk na umývanie áut až po ošetrenia betónu. Aby toho nebolo málo, ich sortiment sa neustále vyvíja a zdokonaľuje tak, aby vyhovoval potrebám zákazníkov.

Nedostatky starého systému

Spoločnosť Chemical House začala pred dvoma rokmi využívať starší ERP systém so silným výrobným modulom, ktorý však mal veľmi nepriaznivé užívateľské rozhranie a pracovalo sa s ním ťažko. Problém nastával hlavne pri nástupe nových zamestnancov, kedy školenie práce so systémom trvalo aj niekoľko týždňov.

Okrem toho, ich starý systém bežal na ich vlastnom(lokálnom) serveri, mali vysoké náklady na údržbu a nemohli k nemu pristupovať mimo ich siete, čo znamenalo, že nemohli klientom posielať e-maily ani pracovať s bankovými účtami. Keďže sa jednalo iba o výrobný modul, ich CRM systém nebol s modulom integrovaný a bežal na inom serveri.

Problémový starý systém

Požiadavky na nový systém

V Chemical House potrebovali systém, ktorý by sa nový zamestnanci naučili rýchlejšie používať a zároveň bežal v cloude, čo v praxi znamená, že by sa do systému mohli pripájať aj ľudia, ktorý majú homeoffice alebo sú u klientov.  Pred nasadením systému Odoo, spoločnosť Chemical House si nechala vypracovať cenové ponuky na rôzne systémy, no nasadenie Odoo bolo vždy rádovo lacnejšie ako ostatné systémy.

Implementácia Odoo

Implementácia

Odoo bolo nasadené do prevádzky v Chemical House v priebehu niekoľkých týždňov, bez akýchkoľvek technických problémov po úvodnej inštalácii. Počas prechodného obdobia medzi dvoma systémami sa zo starého vyexportovali všetky kusovníky, informácie o stavoch na sklade, cenníky, zoznamy zákazníkov atď. a naimportovali sa do Odoo. Bez problémov premigrovali asi 15 000 kusov skladových položiek, viac ako 10 000 kusovníkov a 3 000 zákazníkov.

Oba systémy bežali simultálnne približne jeden mesiac, no z Odoo sa rýchlo stala preferovaná voľba.

Zamestnanci sa veľmi rýchlo zoznámili so systémom a ocenili jednoduchšie a intuitívnejšie užívateľské prostredie.

Výsledky

Prechod zo starého systému na Odoo priniesol veľké zmeny. Chemical House vysoko ocenili tieto kľúčové body zlepšenia:

  1. S Odoo sa dá naučiť pracovať veľmi rýchlo aj po krátkom zaškolení základných funkcionalít. Ani zamestnanci, ktorí nemajú IT zručnosti alebo odborné znalosti, nemali so systémom žiadne problémy
  2. Vďaka cloudovému riešeniu Odoo sa môžu obchodníci do systému pripojiť aj z domu a dokončiť svoju prácu. V prípade, že sa vyskytne problém s počítačom, neprídete o žiadne dáta, keďže dáta sú zálohované na serveri.

Paperless system

Pridaná hodnota

Po zavedení Odoo, spoločnosť Chemical House znížila počet zamestnancov v administratíve o jednu osobu. Implementácia systému Odoo plne automatizovala skenovanie a tlač faktúr zákazníkom ako aj nákup od dodávateľov. Chemical House predpokladá, že bude možné vypracovať plán ďalšieho vylepšenia, pretože plánuje využiť mnohé ďalšie moduly Odoo.