Zvýšte produktivitu svojej firmy pomocou Odoo CRM

Krajina: Taiwan R.O.C.

Odvetvie: Audiovizuálne riešenia

Implementované moduly: CRM

Počet používateľov: 158

Veľkosť firmy: 500+ employees

Optoma Corporation je svetovo oceňovaná značka projektorov, založená v Taiwane v roku 2002. Ich portfólio produktov obsahuje prenosné a fixne inštalované projektory a taktiež projektory pre domáce kiná. Firma pôsobí globálne, má riaditeľstvá v Ázii, Európe a USA.

Rôzne produkty vedú ku komplexným CRM údajom

Vyššie uvedený obrázok ukazuje rôznorodosť uvádzaných produktov spoločnosti , čo poukazuje na zložitosť jej CRM údajov. Služby sa pohybujú od B2B (v rámci podnikateľského, vzdelávacieho a zábavného priemyslu) až po B2C; napríklad výrobky, ktoré sa majú používať „doma“. Toto sú situácie, kedy ODOO CRM najviac vyniká: integrácia rôznych dát do cenných informácií o potenciálnych klientoch.

S Odoo môže spoločnosť Optoma efektívne spravovať obchodné príležitosti, s pomocou filtrovacích a zgrupovacích nástrojov. Odoo je schopné analyzovať vzory a podľa nich zgrupovať obchodné príležitosti, čím zlepšuje produktivitu. Real-time prehľad poskytuje spontánne informácie o cieľových klientoch, zamerané na presné prognózy generované z dostupných dát.

Nová “dashboard” funkcionalita Odoo 12 poskytuje klientom ešte lepší reporting ako pred tým. Rôzne skupiny cieľových klientov môžu znamenať iné KPI a iné ciele, preto dáva Odoo 12 korporáciám možnosť monitorovať výkonnosť spolu s porovnaním s grafmi, pivot tabuľkou a cohort zobrazením výstupov. Odoo Dashboards poskytuje vysoko customizované reporty, podľa momentálnych potrieb a požiadaviek jeho používateľa.

crm report

Koncept dashboardu môže byť taktiež aplikovaný pre obchodné tímy a distribútorov, ktorý bude založený na štruktúre spoločnosti a tak poskytnúť naším klientom plnú kontrolu nad ich dátami.

Vo všeobecnosti, Optoma po implementácii Odoo CRM zažíva globálny rast, zatiaľ čo sa Odoo CRM stále prispôsobuje, aby pokrylo potreby spoločnosti. Keďže jasne rozumieme silnému prepojeniu medzi predajným výkonom a CRM, využívanie Odoo by mohlo spoločnosti prospieť zvýšením efektívnosti spracovania informácií o zákazníkoch do užitočných náhľadov.