Firemné údaje

IMPLEMENTO, s. r. o.

Pánska 14

Bratislava 811 01

info@implemento.sk

+421 947 921 484

Fakturačné údaje

IČO: 48 061 506

IČ DPH: SK 21 201 319 48

Názov banky: Tatra Banka

Číslo účtu:
SK61 1100 0000 0029 4900 0196

Firemné údaje materskej spoločnosti

VISIBILITY s.r.o.

Panská 14/236

Bratislava 811 01