Jediný informačný systém, ktorý potrebujete

Výroba a plánovanie
Kontrola kvality
Údržba CRM
Nákupné oddelenie
Skladové hospodárstvo
Fakturácia
Predaj
Personálne oddelenie

Čo je to ERP systém Odoo a ako funguje

Používate vo firme viac ako jeden informačný systém? Potom pravdepodobne poznáte nevýhody, ktoré s takýmto riešením súvisia: aplikácie navzájom nekomunikujú, dáta musíte zadávať duplikovane a strácate prehľad o úlohách v reálnom čase.

Jediný informačný systém, ktorý potrebujete, a ktorý dokáže pokryť všetky potreby akejkoľvek veľkej firmy, je ERP systém Odoo.

Výhody ERP systému Odoo pre odvetvia

Modulárny systém

Viete si ho vyskladať z modulov, ktoré naozaj potrebujete. Môže byť zložený napríklad iba z Plánovania výroby, nákupu predaja a skladového hospodárstva.

Jednoduché rozšírenia

Ako vaša firma rastie a pribúdajú zamestnanci, viete si ERP systém Odoo jednoducho rozšíriť o nové moduly (napr. Modul Personalistika).

Platíte za to, čo používate

Systém nie je zbytočne robustný a zložitý na používanie. Máte k dispozícii len tie funkcie, ktoré potrebujete a platíte za to, čo skutočne používate.

Systém, ktorý sa vám prispôsobí

V základnej ponuke má Odoo viac ako 50 modulov, pričom v App store si môžete vybrať ďalších 20 000 modulov a rozšírení aplikácií. ERP systém Odoo tak vieme plne prispôsobiť vašim požiadavkám.

Odoo je jeden z najrýchlejšie rastúcich a najpoužívanejších ERP systémov na svete. Používa ho viac než 4 milióny používateľov, vrátane firiem ako Toyota, Hyundai alebo Danone.

Výroba a plánovanie

Kusovníky (Bill of materials)
Trasovanie
Pracovné stanice
Kalendár výroby
Výrobné objednávky
Unbuild a Scrap
Plánovanie a preplánovanie výroby
MPS (Master production schedule)
Vyhodnocovanie efektívnosti pracovných staníc a ľudí
Analýza nákladov

Kontrola kvality

Kontrolné body
Reporty
Štatistiky
Upozornenia (Quality alerts)
Podmienky kvality

Údržba

Tím údržby
Požiadavky na údržbu
Kalendár údržby
Zariadenia a nástroje
Zoskupovanie žiadostí

CRM

Leady
Obchodné prípady
Hromadné emaily
Analýza obchodu
Manažment predajných tímov
Aktivity
Dôvody výhier/prehier obchodov
Zdroje dopytov

Nákupné oddelenie

Kúpne zmluvy
Žiadosti o cenové ponuky
Nákupné objednávky
Tendrovanie
Upozornenia na dodávateľov
Drop shipping
Faktúry

Skladové hospodárstvo

Neobmedzené množstvo skladov
Neobmedzené množstvo skladových lokácií
Čiarové kódy
Batch picking
Pokročilé plánovanie
Úprava zásob
Automatické dodatočné objednávanie
Pravidlá dodatočného objednávania
Valuácia zásob
Scrapping
Typy produktov
Varianty produktov
Merné jednotky
Loty
Sériové čísla
Sledovanie podla Lotov a sériových čísel
Dátumy expirácie
Plánovanie skladových zásob
Kategórie produktov

Predaj

Cenové ponuky
Objednávky
Fakturácia
Upsell
Cenníky
Zľavy
Marže
Kupóny
Online podpis
Dane
Šablóny cenových ponúk
Pro-forma faktúry
Incoterm
Viaceré zákaznícke adresy
Sekcie v cenových ponukách

Fakturácia

Zákaznícke faktúry
Platby
Párovanie platieb
Napojenie na externé účtovníctvo
Dodávateľské faktúry
Platobné podmienky
Dobropisy

Personálne oddelenie

Zamestnanci
Oddelenia
Dochádzka
Zmluvy
Voľná
Organizačná štruktúra
Šablóny zmlúv
Nábor zamestnancov
Hodnotenie