akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

CRM ako benefit ERP systému

ERP systém poskytuje veľké množstvo výhod pre podnik, keďže integruje všetky podnikové procesy do jedného celku. Jedným z nich je aj CRM (Customer Relationship Management), ktorý predstavuje riadenie vzťahov so zákazníkmi. Čo je to CRM a aké benefity prináša si vysvetlíme v článku.

CRM (Customer Relationship Management)

Všetky stratégie, postupy a technológie, ktoré podniky používajú na riadenie a analýzu vzťahov a údajov o zákazníkoch spadajú pod CRM. Riadenie interakcií počas celej spolupráce so zákazníkom sa realizuje s cieľom zlepšiť obchodné vzťahy so zákazníkmi, pomáhať pri udržiavaní zákazníkov a raste predaja. Spojenie ERP systému s CRM je nevyhnutné pre efektívny chod podniku. Ako by ste riadili biznis, keby ste nepoznali svojich zákazníkov? Ako sa hovorí: „Náš zákazník, náš pán!“ A preto bez toho, aby sme vedeli, čo potrebuje, by sme asi ťažko riadili úspešne podnik.

CRM zhromažďuje informácie o zákazníkoch z rôznych kanálov – webové stránky spoločností, live chat, telefón, marketingové materiály a sociálne médiá. Máte prehľad o svojich zákazníkoch, preferenciách nákupu, histórií nákupov a sťažnostiach. No čo poviete? Je CRM dôležitý pre podnikanie? Určite je!

Aká je pridaná hodnota CRM v podniku?

Čo nám umožňuje CRM? Prečo je najdôležitejším benefitom ERP systému? Benefity CRM  pre podnik si zhrnieme v niekoľkých bodoch.

  1. Komplexný prehľad o zákazníkoch

Informácie o zákazníkoch sú centralizované v jednom systéme. Máte k dispozícii kontaktné informácie, históriu objednávok a fakturačné údaje, ktoré uľahčia vašu komunikáciu so zákazníkom. Môžete ľahko voliť stratégie cielenia a získať výhody pred konkurenciou, keďže poznáte nákupné zvyklosti zákazníkov a ich všeobecné potreby. Viete sa lepšie „vžiť“ do potrieb zákazníkov, čo vám umožňuje vybudovať dlhotrvajúci vzťah a určiť potenciál budúceho rastu. Vďaka priebežným informáciám, ktoré máte o zákazníkoch môžete sledovať zmeny v zákazníckych preferenciách, ziskovosti a lojalite.

  1. Rýchla dostupnosť informácií

Ak nemáte ERP systém, ktorý integruje informácie, asi si viete predstaviť, aké zdĺhavé je nájsť informácie, ktoré potrebujete v danej chvíli. Výhodou CRM je, že všetky informácie sú rýchlo dostupné z jedného miesta a pre všetkých, ktorí ich potrebujú. Prepojenosť informácií skracuje čas na ich získanie a tým sa môžete koncentrovať na iné činnosti, ktoré musíte zvládnuť. Však prečo sa zdržovať hľadaním informácií, ktoré môžete mať hneď poruke? 🙂

  1. Rýchla komunikácia so zákazníkmi

Keďže máte prístup k všetkým dôležitým informáciám, viete rýchlo a presne odpovedať na otázky a požiadavky vašich zákazníkov a iných zainteresovaných strán. Nemusíte hľadať odpovede vo viacerých systémoch, ľahko si zistíte, čo potrebuje a tak môžete skôr odpovedať zákazníkovi a udržiavať dobré vzťahy. Môžete písať emaily, nastavovať si telefónáty, riadiť stretnutia so zákazníkmi a tým účelne riadiť interakcie s nimi.

 

  1. Riadenie marketingových kampaní a predaja

S CRM súvisí úzko marketing a predaj. Keďže poznáte potreby svojich zákazníkov, viete ľahko tvoriť stratégie cielenia, marketingové kampane a realizovať úspešný predaj. Potreby zákazníkov sa menia a informácie sa priebežne aktualizujú, preto môžete ľahko optimalizovať marketingové kampane. Informácie o zákazníkoch vám pomôžu vytvárať efektívne cenové stratégie a zvýšiť predaj.

  1. Popredajný servis a support

Nikto nerád čaká, obzvlášť zákazníci, keď potrebujú niečo vyriešiť. Hľadajú spôsob, ako rýchlo získajú to, čo potrebujú. Vďaka CRM, hneď ako zákazník kontaktuje váš podnik, rýchlo nájdete informácie, ktoré požaduje a viete nájsť riešenie, resp. adresovať požiadavku od zákazníka ďalej v podniku a tým rýchlo vybaviť jeho žiadosť. Popredajný servis a support je efektívny a rýchly, čo vedie k spokojnosti zákazníka.

  1. Analýzy a reporting

Všetky informácie sú centralizované v jednom systéme, a tak si ľahko vytvoríte analýzy, štatistiky a predpovede, ktoré potrebujete. Na základe informácií z minulosti, aktuálneho správania zákazníkov môžete efektívnejšie predpovedať ich správanie v búducnosti. Tieto informácie vám pomôžu aj pri ďalšom poskytovaní produktov a služieb. Jednoduchšie poskytnete zákazníkom ten správny produkt pre nich.

„Keď ERP systém, tak len s CRM!“

Držte sa tohto hesla a nebudete ľutovať. Ľudia sú rôzni, ale každý si chce vybrať pre seba ten najlepší produkt alebo službu. Je ťažké predpovedať správanie zákazníka, akokoľvek lojálny sa nám zdá. Na to, aby sme to vedeli aspoň do určitej miery zistiť, nám pomáha CRM. Úspešný predaj závisí od poznania potrieb zákazníkov a ich najlepšieho uspokojenia. Jednotlivé výhody CRM, ktoré sme zhrnuli vám zlepšia biznis a uľahčia prácu. Už viac nemusíte strácať čas manuálnym vyhľadávaním, ale môžete riešiť iné veci. S CRM je všetko ľahšie!  Komplexný ERP systém s CRM je veľkou konkurenčnou výhodou pre podniky, ktoré ním disponujú. Ak uvažujete o implementácii, nebojte sa to skúsiť a realizovať.