akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

ERP systém s integrovaným POS (Point of Sale) modulom

Viete si predstaviť fungovanie obchodov alebo reštaurácií bez systému, ktorý by prepájal všetky oblasti? Asi nie. 🙂 V obchodoch sa stretávate bežne s tým, že pokladník zadá to, čo chcete nakúpiť do pokladne. Zároveň prídete do reštaurácie a tam zvyčajne vidíte, že vaša objednávka je zaznamenaná v systéme. Ak by ste potrebovali odísť skôr a zaplatiť svoju časť účtu predtým, ako odídu ostatní, máte tú možnosť. Čašník vám môže vybrať len položky, ktoré sú vaše, zaplatíte a môžete odísť. Na trhu existujú samostatné Point of Sale (POS) systémy, ktoré slúžia na riadenie chodu v predajniach alebo reštauráciách a využívajú ich mnohé podniky. Existuje však aj komplexný ERP systém, ktorý prepojí bežné funkcie podniku ako napríklad CRM a HR s Point of Sale modulom. Viac si o tejto téme povieme v článku.

ČO JE TO POS SYSTÉM?

Point of Sale (miesto predaja/bod predaja) systém alebo ináč systém predajného miesta je kombinácia hardvéru a softvéru, ktorá umožňuje obchodníkom vykonávať tranzakcie a zjednodušovať kľúčové každodenné obchodné operácie. Takéto systémy môžu existovať samostatne alebo ako súčasť ERP systému. Ak existujú samostatne, tak musia byť prepojené s ERP systémom, aby mohli efektívne fungovať. Teda potrebujete prepojiť 2 systémy. Odoo je kompletný ERP systém, ktorý integruje dokonca aj point of sale, a preto nepotrebujete žiadny iný systém. Všetko spĺňa jeden ERP systém. Nemusíte prepájať 2 rôzne systémy.

Odoo POS je založené na inteligentnom rozhraní, ktoré môže každá maloobchodná spoločnosť využívať bez problémov. Funguje bez ohľadu na stratu spojenia a teda aj online, alebo aj offline. Pre spustenie predajného miesta je potrebné internetové pripojenie. Avšak pri strate internetového spojenia, systém funguje ďalej, nevypne sa. POS je prepojený aj s inými aplikáciami ako riadenie skladov a eCommerce. Napríklad vďaka integrácii s riadením skladov máte možnosť vidieť okamžite dostupnosť produktov bez straty času. Zároveň nie je potrebný žiadny špecifický hardvér alebo inštalácia. Systém funguje na tabletoch, notebookoch, stolových počítačoch alebo aj priemyselných zariadeniach.

POINT OF SALE PRE OBCHODY

Ako sme už spomenuli v úvode článku point of sale môže byť využitý pre rôzne typy obchodov, alebo aj v reštauráciách. V rámci point of sale pre obchod viete odmeniť svojich verných zákazníkov rôznymi bodmi, darčekami alebo zľavami vďaka vernostným programom. Registrácia zákazníkov tiež umožňuje sledovať nákupné zvyky zákazníkov, a tak im môžete poslať špeciálnu ponuku priamo cez email.

POINT OF SALE PRE REŠTAURÁCIE

POS sa využíva v rôznych baroch a reštauráciách, umožňuje rozdelovať účty podľa ľudí, prepája kuchyňu, reštauráciu a bar v prevádzke. Viete obslúžiť a vyhovieť viacerým zákazníkom naraz. Keďže je všetko prepojené, viete zistiť z jedného miesta, kto čaká na jedlo, ktoré stoly sú voľné, kto už odišiel. Môžete sa venovať iným činnostiam, aby ste uspokojili potreby zákazníkov a nezdrživať sa fyzickým sledovaním stolov.

PREČO ZAVIESŤ ERP SYSTÉM S INTEGROVANÝM POS?

  • Využívaním tohto typu systému dochádza k znižovaniu manuálnych chýb a šetreniu nákladov.
  • Vďaka skenovaniu čiarových kódov a automatickému zaznamenaniu do zariadenia, viete tranzakcie vykonať rýchlejšie a tak šetriť aj váš, aj zákazníkov čas.
  • Nie je potrebná žiadna siahodlná inštalácia. Internetové pripojenie je potrebné pri samotnom pripojení, po strate spojenia, systém funguje ďalej.
  • Aktualizácia softvéru, zálohovanie alebo rekonfigurácia prebiehajú automaticky, bez veľkých zásahov.
  • Štandardný predajný systém vyžaduje nákup softvérového alebo hardvérového zariadenia. Potrebná je údržba a riešenie aktualizácií.
  • Ľahko môžete sledovať, ako sa pohybujú vaše zásoby na sklade, viete rýchlo doobjednať, čo potrebujete.
  • Systém je prepojený aj s predajom, monitoruje celý predajný proces.
  • Znižuje sa tzv. paper work (papierová práca). Generujú sa aktuálne správy, máte jednoduchý reporting, ktorý si môžete robiť v pravidelných intervaloch a tak viete vyhodnotiť predaj napríklad za každý mesiac.
  • Zlepšenie CRM (Customer Relationship Management). Viete rýchlo nájsť údaje o danom zákazníkovi alebo o viacerých a tak zistiť, čo nakupujú.

  • Máte prehľad o vykonaných tranzakciách, viete ľahko vyhľadať údaje aj z minulosti. Na základe týchto údajov môžete plánovať nové stratégie na dosiahnutie cieľov.

ČO DODAŤ?

Existuje veľa výhod využívania systému predajného miesta (POS). Hlavným prínosom je ale šetrenie času, zvyšovanie efektivity a znižovanie duplicity údajov. Celkové prepojenie a integrovanie v rámci jedného ERP systému prináša oveľa vyššiu efektívnosť ako prepojenie samostatného POS systému s iným typom ERP systému. Pozrite sa ako prehľadne vyzerá riadenie POS pre obchody a reštaurácie cez Odoo ERP systém a uvidíte výhody, ktoré prináša sami.