akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Potrebujete optimalizovať procesy vo vašich skladoch? Odoo je tu pre vás

Riadenie skladového hospodárstva je kľúčové pre obchodné, ale aj výrobné firmy. Ide o vcelku sofistikovaný proces, s ktorým vám však pomôžu mnohé riešenia od globálnych alebo lokálnych vendorov.

Jedným z najprepracovanejších modulov v rámci Odoo 15 je práve modul Inventory, ktorý vám s optimalizáciou skladových procesov pomôže a ktorý vám v tomto blogu predstavíme.

Čo je modul Inventory? 

Ako sme už naznačili, modul Inventory je komplexnejšia aplikácia Odoo. Ponúka kapacitu na efektívne riadenie a kontrolu všetkých zásob a obchodných procesov súvisiacich so skladom. S modulom Odoo 15 Inventory môžete veľmi jednoducho vykonávať akékoľvek úlohy súvisiace so zásobami vo vašej organizácii, a to vďaka dobre integrovanej podpore Odoo 15. 

Pomocou výkonného systému správy údajov Odoo môžete získať aktuálne údaje o inventarizačných postupoch a podľa toho plánovať zásoby. Modul Odoo má množstvo pokročilých funkcií a nástrojov, ktoré sú vyvinuté výhradne pre optimalizáciu procesov v rámci skladového hospodárstva. Je dôležité oboznámiť sa so všetkými funkciami modulu, aby ste s ním mohli efektívne komunikovať. Povedzme si o tých najdôležitejších.

Užitočné funkcie 

Skladový modul umožňuje zostaviť a definovať trasy pohybu produktov, vytvárať predkonfigurované trasy, ktoré je možné plánovať podľa zásad a štýlu riadenia vašej spoločnosti. Nástroj vám tiež umožňuje efektívne riadiť a sledovať pohyb produktov vo vašom sklade, čo vám ďalej umožní strategicky prioritizovať produkty

  • Viac skladov naraz

Modul Inventory Odoo 15 je navrhnutý tak, aby vám pomohol efektívnejšie prevádzkovať váš sklad. Z jedinej databázy Odoo môžete efektívne spravovať a prezerať si všetky postupy vášho skladu. Jednou z mnohých výhod používania modulu je, že môžete jednoducho spravovať rôzne sklady a presuny produktov medzi nimi bez toho, aby ste spôsobovali neporiadok v údajoch. 

  • Automatizácia

Modul je možné variabilne nastavovať, čo môžete využiť na získanie ďalších funkcií a možností pre riadenie skladu. Väčšina funkcií je do značnej miery automatizovaná a všetko, čo musíte urobiť, je nastaviť postupy a nechať Odoo, aby sa postaralo o zvyšok. Údaje o skladových postupoch si môžete kedykoľvek overiť. Z modulu máte rýchly prístup k mnohým skladom. 

  • Preskupovanie

Riadenie zásob si vyžaduje použitie Preskupovania (reordering). Táto funkcia zaisťuje, že vaše zásoby sa nikdy nevyčerpajú. Môžete si vytvoriť pokyny pre produkty, ktoré vám pomôžu efektívne spravovať zásoby, aby ste nakoniec nemali niečoho príliš veľa alebo príliš málo. Pomocou pravidiel zmeny poradia môžete efektívne vyvážiť zásoby. Vďaka výkonným funkciám správy údajov vám zas Odoo udrží prehľad o akciách. 

  • Sledovateľnosť

Modul Inventory Odoo 15 obsahuje praktickú a pokročilú funkciu nazývanú Sledovateľnosť (traceability). Sledovateľnosť, ako už názov napovedá, vám umožňuje sledovať cestu produktu, kým sa nedostane ku klientovi. Produkty môžete sledovať tak, že im priradíte jedinečné kódy. 

Odoo zaisťuje, že každé sériové číslo je priradené k produktu a že používateľ nemôže použiť rovnaký kód pre iný produkt. Keď sa používateľ pokúsi priradiť rovnaký kód k viacerým produktom, Odoo zobrazí chybové hlásenie. V rámci funkcie Sledovateľnosť máte tri možnosti sledovania: podľa jedinečného sériového čísla, podľa šarží, alebo sa tiež môžete rozhodnúť vôbec nesledovať. 

Zhrnutie

Vyššie uvedené možnosti sú len niektoré z mnohých pokročilých funkcií a nástrojov dostupných v skladovom module Odoo 15, vďaka ktorým dokážete zvýšiť efektivitu riadenia vašej firmy. S pomocou prehľadných údajov a ich efektívnej správy dokáže Odoo vyhodnotiť a analyzovať vaše zásoby, predpovedať budúcnosť vašich zásob a lepšie tak riadiť váš biznis.

Skladové hospodárstvo je téma ďaleko nad rámec jedného blogového príspevku. Naším cieľom bolo poskytnúť vám výber informácií o module a vyvolať záujem o diskusiu na tému jeho možného nasadenia vo vašich organizáciách. Ak vám to dáva zmysel, kontaktujte nás prostredníctvom niektorého z našich komunikačných kanálov.