akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Zoznámte sa s ERP systémom: nástroj, ktorý posunie váš biznis

ERP systémy boli donedávna dostupné iba pre veľké spoločnosti. Dnes si ho však môžu dovoliť aj malé firmy či živnostníci. Pozrite si výhody tohto komplexného softvéru pre vaše podnikanie.

V dnešnej dobe sa väčšina firiem nezaobíde bez informačných technológií. Aj tie si však treba vyberať rozumne, pretože môžu spôsobiť viac problémov než úžitku.

Veľa firiem si svoj informačný systém budovalo postupne, dokupovaním a dorábaním rôznych komponentov od rôznych spoločností. Tie často nie sú prepojené a údaje sa musia prenášať ručne. To znamená veľa dvojitej práce, ktorá v súčasnosti môže byť vykonávaná automaticky.

Keďže veľa systémov nie je dostupných v cloude, je ťažké zistiť aktuálnu situáciu vo firme. Zamestnanci pracujúci s rôznymi systémami sa musia spoliehať na informácie od kolegov, čo spomaľuje procesy a vytvára priestor na chyby.

Používate efektívny informačný systém? Spravte si test

  • Sú vaše softvérové nástroje navzájom prepojené a kompatibilné?
  • Viete v reálnom čase povedať, aký je stav vášho skladu?
  • Vedia vaše tímy a oddelenia jednoducho spolupracovať a navzájom si zdieľať informácie?
  • Máte prístup k údajom odkiaľkoľvek?
  • Sú kontrola a dodržiavanie procesov bezproblémové?
  • Máte jednoduchý prístup k údajom, ktoré potrebujete pri rozhodovaní?

Ak ste odpovedali „nie“ aspoň na 4 otázky, čítajte ďalej.

Čo je ERP?

V dobre fungujúcej firme musia všetky procesy bežať bezchybne. Všetky časti (financie, HR, výroba, dodávatelia, služby, nákup…) musia byť prepojené do jedného celku, aby majiteľovi a manažérom poskytli jednoducho dostupný prehľad. A presne na to slúži ERP systém.

ERP je skratka pre Enterprise Resource Planning (plánovanie podnikových zdrojov). Je to komplexný softvér, ktorý zastrešuje riadiace procesy spoločnosti.

Vyskladajte si vlastný softvér

ERP systém sa skladá z viacerých aplikácií/modulov, ktoré sú navzájom prepojené a komunikujú spolu. Vy si môžete vybrať moduly, ktoré potrebujete, a tak si vytvoriť softvér šitý na mieru vašej firme alebo projektu.

Zvyčajne máte k dispozícii aplikácie pre účtovníctvo, HR (ľudské zdroje), obchodné CRM, riadenie dodávateľského reťazca a projektové riadenie.

Môžete si pridať aj aplikácie pre e-commerce, sklad, manažment objednávok a fulfilment. Ak podnikáte v priemysle, prácu vám uľahčia špeciálne aplikácie, pokrývajúce procesy od výroby až po maloobchod.

Hlavnou črtou všetkých ERP systémov je zdieľaná databáza. V praxi to znamená, že zamestnanci v rôznych divíziách sa môžu spoľahnúť, že majú rovnaké údaje ako ostatní.

Nastavte prístupy k údajom

V ERP systéme viete nastaviť aj právomoci rôznych používateľov. Môžete rozhodnúť, kto má aký prístup k jednotlivým dátam.

Napríklad každé oddelenie môže dostať prístup iba do časti, ktorá sa ho týka: obchodník dostane prístup do modulu CRM fakturácie a nákupu, skladník do modulu skladu, účtovník do modulu fakturácie a účtovníctva. Naopak majiteľ získa prístup do všetkých modulov.

Zrýchlite firemné procesy

Vďaka tomu, že všetko beží v jednom systéme, komunikácia v rámci firmy sa stáva efektívnou a jednoduchou. Systém veľa procesov automatizuje, pomáha zabezpečiť dodržiavanie predpisov a znižuje riziko chýb.

Aká je cena ERP systému?

ERP systémy boli pôvodne vyvinuté pre veľké spoločnosti. Ich vývoj trval dlho, a preto si ich donedávna mohli dovoliť iba veľké firmy.

Dnes je však situácia iná a sú dostupné aj pre malé firmy či živnostníkov. Cena ERP systému ODOO v cloude začína od 25 €/mesiac. Počas prvých 30 dní si ho navyše môžete vyskúšať aj zadarmo.