Prečo je ERP systém dôležitý pre podniky?

Tak a je tu náš prvý článok na BLOGU! Vítam vás na našej stránke! Píšeme pre vás všetkých, aby ste mali aktuálne informácie z oblasti podnikových informačných systémov a online vzdelávania „pokope“ a tým ušetrili svoj čas. V dnešnom článku si povieme, čo je ERP a prečo je dôležitý pre každý podnik. Tak poďme na to.

ERP SYSTÉM

Skratky, skratky, skratky,…. Čo už na to povedat? Len to, že tu budú stále a preto je dôležité ich poznať. Nevyhneme sa im ani pri písaní blogu. Takže, čo je to vlastne ERP systém?

ERP alebo „Enterprise Resource Planning“ je podnikový informačný systém, ktorý slúži na efektívne riadenie podnikových zdrojov. V praxi to znamená, že tento systém integruje podnikové procesy ako výroba, skladové hospodárstvo, účtovníctvo, ľudské zdroje, CRM, marketing a mnohé ďalšie. Jednoducho povedané, ak v podniku funguje ERP systém, tak sú v ňom prepojené jednotlivé procesy a zľahčuje sa tým jeho chod.

Typ ERP by mal podnik voliť podľa svojej veľkosti a charakteru. Iný ERP by mal byť zvolený pre malý podnik a naopak iný pre veľkú spoločnosť. O tom, ale však v našom ďalšom článku, ktorý si môžete prečítať nabudúce.

IMPLEMENTOVAŤ ERP DO PODNIKU? ČI „FUNGOVAŤ“ BEZ NEHO?

Každý z nás si chce kúpiť kvalitný mobil, vybrať výkonný PC a podobne. Stále sa snažíme zvoliť si to najlepšie riešenie. Prečo by to malo byť v riadení podniku iné?

Nie je to iné a o to viac by si mal každý podnik uvedomiť dôležitosť ERP. Definujme si teda výhody využitia ERP pre podnik:

  • Zvyšovanie produktivity

Základom ERP je zjednotenie všetkých podnikových procesov do jednoduchej aplikácie, čo zefektívňuje chod celého podniku. Poznáte potreby zákazníkov, výroba je rýchlejšia, máte možnosť riadiť vzťahy s dodávateľmi, sledovať celý nákupný proces až po „ušitie“ tej najlepšej cenovej ponuky pre zákazníka.

  • Integrácia všetkých procesov do jedného celku

Prepojenosť všetkých informácií v podniku už viac nie je problém. Nemusíte si viesť veľké množstvo databáz o chode podniku separátne, pretože systém umožní, že ich máte kedykoľvek k dispozícii.

  • Kvalitné analýzy a reporting

Viete si ľahko viesť reporting, rôzne štatistiky, predpovede a hlavne mať aktuálny prehľad o tom, čo sa v podniku deje.

  • Rýchla komunikácia medzi oddeleniami podniku

Zlepšuje sa spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami podniku, pretože všetky informácie sú uchované, zdieľané a prístupné v jednom systéme.

  • Efektívne riešenie pre každého

Keďže sú všetky procesy integrované v rámci ERP, dochádza v podniku k eliminácii opakujúcich sa procesov. Znižuje sa počet manuálnych činností, zrýchľujú a zjednodušujú sa procesy všetkých oddelení v podniku.

  • Šetrí náklady

Znižujú sa administratívne a operačné náklady. Môžete efektívne riadiť všetky operácie, robiť rýchlejšie rozhodnutia a tým predchádzať možným poruchám, omeškaniam a celkovo ušetriť peniaze.

  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Pomocou ERP máte možnosť lepšie poznať svojich zákazníkov a tým im poskytnúť lepšie produkty a služby ako konkurencia. Vďaka účinnej komunikácii, rýchlejšiemu prístupu k informáciám o zákazníkoch viete efektívne voliť stratégie cielenia. Celkovo ERP zdokonaľuje riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) a marketing.

  • Flexibilné prispôsobenie na mieru

Vysoká konfigurovateľnosť, flexibilita, prispôsobenie podľa aktuálnych potrieb zaručuje, že nie je potrebné zakúpiť si nový systém pri zmenách v riadení podniku alebo raste podniku. ERP sa pružne prispôsobí pre váš biznis.

ERP SYSTÉMY DNEŠNEJ DOBY

V súčasnosti existuje veľké množstvo ERP systémov na trhu (spomeňme napríklad SAP). Veľké spoločnosti majú zároveň možnosť vytvoriť si ERP systémy vo vlastnej réžii. Otázkou ostáva, čo je efektívnym riešením pre malé a stredné podniky? Ako príklad komplexného riešenia pre tento typ podnikov spomeniem ERP systém nazvaný ODOO. Tento systém využíva celosvetovo viac ako 2 miliónov spokojných užívateľov a má viac ako 1800 modulov a aplikácií pre prispôsobenie sa konkrétnemu podniku.

ČO DODAŤ?

Rozhodnutie o tom, či využiť ERP systém pri riadení podniku, nie je jednoduché. Dôležité je uvedomiť si, čo potrebujem, ktoré sú „moje“ ERP požiadavky na systém a porovnať si ich voči znakom a výhodám špecifických ERP systémov. Áno, viem, nie každý disponuje možnosťami porovnať si ERP systémy na trhu a preto odporúčam poradiť sa vždy s odborníkmi z danej oblasti, ktorí majú dostatočné skúsenosti na to, aby vedeli nájsť to správne riešenie pre podnik.