akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Cloudové ERP, ktoré nasadíte rýchlo a benefity sú takmer okamžité

Základom úspechu rýchleho a efektívneho nasadenia podnikového informačného systému (ERP) je vopred vedieť, čo od neho očakávate. Ak si tým nie ste istí, radi vám pomôžeme. 

Na základe našich skúseností z posledných rokov, najmä v segmente malých a stredných podnikov, sme vypracovali metodiku, ako k tomu pristúpiť. Naším cieľom je, aby bol efekt nasadenia systému hneď od začiatku viditeľný a aby nedochádzalo k frustrácií používateľov, ktorí nevedia so systémom pracovať, prípadne by ho mohli považovať za príťaž.

Základom filozofie každého zákazníka by malo byť prenesenie starostlivosti a rozvoja takéhoto systému na dodávateľa. Práve preto tu vzniká požiadavka na schopnosť definovať svoje očakávania.

Klientom často uvádzam ako príklad stavbu domu, pri ktorej začíname tak isto od základov a postupne budujeme hrubú stavbu, aby sme na konci videli dom s peknou omietkou, vnútorným vybavením a vonkajšími chodníkmi či záhradou.

  • Ako pri dome, tak aj pri ERP projekte je potrebné začať s kvalitnými základmi a hrubou stavbou. V tomto prípade ide o implementáciu Odoo v štandarde. Vyhnete sa tým mnohým problémom, keďže tento typ riešenia používajú tisícky iných zákazníkov. 
  • Keď je hrubá stavba odovzdaná, čo je otázkou relatívne krátkeho času meraného v týždňoch, začnete si uvedomovať benefity, ktoré už v tejto fáze prináša.
  • Následne môžete svoj dom (ERP) začať postupne vylepšovať (ladiť), aby čo najviac vyhovoval predstavám o ideálnych procesoch vo firme. Ako dodávateľ tu zohrávame dôležitú úlohu, lebo dôkladne poznáme systém, ako aj ďalšie možnosti jeho rozvoja. 

Skúsim túto tému odľahčiť vtipom. Keď začnete stavať dom, tak pri kolaudácií z neho nemôže byť kozmická loď. 🙂 

Každá úprava funkčnosti nad rámec nastavení si vyžaduje prácu vývojového oddelenia. Znamená to ďalšie časové a finančné náklady. V tomto máme ako dodávateľ veľkú pridanú hodnotu, pretože okrem implementácie sme schopní efektívne riadiť projekt v čase a dohliadnuť na dodržanie kvalitatívnych parametrov a rozpočtu, ktorý bol na začiatku stanovený. Patrí sem aj argumentácia v prípade požiadaviek prekračujúcich možnosti systému.

ERP Odoo vo verzii 15 ponúka zákazníkom naozaj veľa, o konkrétnych vlastnostiach sme hovorili v mnohých predchádzajúcich blogoch. Aby ste túto platformu vedeli použiť a na konci dňa mali za sebou úspešný ERP projekt, potrebujete vedomosti a skúsenosti, ktorými v Implemento disponujeme.

Ak chcete o našom prístupe k realizácií projektov vedieť viac, kontaktujte nás prostredníctvom našich komunikačných kanálov.