akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

5 tipov pred implementáciou e-learningu

Ak sa rozhodnete, že do Vašej spoločnosti budete implementovať e-learning, týchto 5 tipov Vám môže pomôcť, zaviesť e-learning úspešne.

TIP 1: Urobte si predstavu

Preštudujte si niečo o e-learningu a spíšte si, čo od e-learningu očakávate. Vyrátajte si, koľko jeho zavedením ušetríte. Tu môžete použiť jednoduchý výpočet, keď si zrátate, čo Vás stoja školenia, ktoré už prebehli alebo ktoré plánujete zaviesť. Nezabudnite pripočítať hodnotu času, ktorý stratíte klasickými školeniami. Prípadne zvoľte sofistikovanejší výpočet v online kalkulačkách ako napríklad tu . Tak získate presnejšiu predstavu o tom, aké náklady Vás čakajú a koľko ste ochotní investovať.

TIP 2: Stanovte si ciele

Analyzujte potreby, ktoré vo vzdelávaní zamestnancov máte. Majte na pamäti to, čo by ste chceli dosiahnuť na konci. Spíšte si aké znalosti, vedomosti k tomu povedú. Podľa toho budete vedieť, aký obsah do kurzov budete potrebovať. Takto budete mať predstavu, čo vlastne od svojho dodávateľa budete chcieť. Implementovať systém na on-line vzdelávanie? Vytvorenie samotných kurzov aj s obsahom? Dokážete si tento obsah vytvoriť dostatočne kvalitne inhouse? Pre stanovenie cieľov skúste použiť metódu SMART, aby Vaše ciele boli skutočne konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, na výsledok orientované a aby spĺňali Vami určený časový rámec. Majte však vo svojich cieľoch “vôľu pre úpravu”, pretože sa Vám môže stať, že pri komunikácii s dodávateľom zistíte, že možno nie sú dosiahnuteľné v rámci Vami stanoveného času.

TIP 3: Buďte realistickí

Je dôležité byť realistickí vo Vašich očakávaniach na e-learning. Najdôležitejší faktor v učení zamestnancov bude ich miera motivácie. Čo mimochodom platí pri akejkoľvek forme vzdelávania e-learning nevynímajúc.

Neočakávajte, že e-learningom dokážete plnohodnotne preškoliť murára na elektrikára. Pretože základom zostáva prax, ktorá nasleduje po vzdelávaní.

TIP 4: Vyžiadajte si ponuky na implementáciu e-learningu (RFP) od viacerých spoločností

Vytvorte dopytový dokument alebo e-mail, ktorého cieľom bude získať ponuky od dodávateľov. Následne dopyty rozošlite spoločnostiam, ktoré implementujú e-learning. Vyberajte si spoločnosti, pre ktoré je e-learning ich hlavný biznis. Buďte pripravení na to, že pred tým než dostanete ponuku bude pravdepodobne potrebné aj  osobné stretnutie s dodávateľom e-learningu aby si vyjasnil Vaše potreby a požiadavky. Čo je úplne legitímne a v poriadku. Nespornou výhodou oslovenia viacerých spoločností je, že budete mať z čoho vyberať.

TIP 5: Pripravte sa na stretnutia a vyžiadajte si demonštráciu riešenia, ktoré ponúkajú

Po predvedení LMS systému získajte odpovede na tieto otázky:

  1. Dokážu tento systém spravovať ľudia bez pokročilých technických znalostí a skúseností?
  2. Dokážeme po vytvorení kurzov tieto kurzy sami spravovať?
  3. Dokážeme tento systém prepojiť s inými systémami, ktoré používame?
  4. Aký druh školení a podpory dostaneme a čo nás to bude stáť?
  5. Má LMS systém, ktorý nám ponúka dodávateľ vlastnosti a funkcie, ktoré skutočne potrebujeme? Alebo kupujeme delo na vrabca?

Ak chcete mať istotu: Vyžiadajte si demo prístup do LMS bez asistencie obchodníka, aby ste si ho vedeli prezrieť so svojimi kolegami. Možno Vás na základe tejto skúsenosti napadnú ďalšie otázky, na ktoré by ste radi mali odpovede.