akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Ako si správne vybrať LMS systém?

Z predchádzajúceho článku „Prečo využívať LMS systém?“ už vieme, čo LMS systém je. Vzdelávanie prostredníctvom e-learningu je modernou a efektívnou formou nadobudnutia nových vedomostí, ktorú môžu využiť všetky typy spoločností alebo aj rôzne finančné, vládne a vzdelávacie inštitúcie. Ako si ho ale vybrať v širokej škále konkurencie? Kroky ako na to si stanovíme v tomto článku.

Dôležitosť výberu správneho LMS systému

Nákup správneho LMS systému je dôležitou investíciou a zároveň aj veľkým záväzkom, preto jeho výber netreba podceniť. Uveďme si to na príklade. Ste firma a rozhodli ste sa investovať do LMS systému, aby ste umožnili online vzdelávanie svojim zamestnancom. Chcete, aby sa zamestnanci vzdelávali efektívne a nechcete investovať do rôznych školení, ktorých plánovanie je časovo náročné a celkovo sú ich náklady vyššie.

10 krokov pri výbere  LMS systému

Čo netreba podceniť a na čo netreba zabudnúť pri výbere LMS systému? To si už povieme v nasledujúcich krokoch.

  1. Stanovte si ciele a potreby

Predtým ako začnete hľadať možnosti rôznych LMS systémov na trhu, musíte mať jasnú predstavu o vašich vzdelávacích cieľoch, potrebách, zamestnancoch, ako aj o očakávaniach, ktoré máte. Skúste sa zamyslieť nad cieľmi, ktoré chcete dosiahnuť vďaka e-learningovým kurzom.

  1. Urobte si zoznam potrebných kľúčových funkcií systému

Zhodnoťte vašu súčasnú stratégiu vzdelávania, aby ste presne vedeli, čo je potrebné zlepšiť a čo funguje efektívne. Je veľmi dôležité mať jasne definovaný zoznam znakov a funkcií, ktorými musí systém disponovať. Potom dosiahnete dobrú návratnosť investícií. Jednou z najvýznamnejších vlastností je to, či systém umožňuje viesť e-learning aj na mobilných telefónoch a tabletoch. Ak chcete vytvárať zaujímavé kurzy hravou formou vytvorením rôznych scenárov je potrebné zamerať sa aj na interaktívne možnosti daného LMS systému.

  1. Veďte diskusiu spoločne

Zorganizujte interné stretnutie s vedúcimi všetkých oddelení a prediskutujte, čo by mal nový LMS systém obsahovať – aký učebný materiál, aktivity, kurzy a pod.  Musíte tiež identifikovať technické a operatívne špecifiká, ktorými LMS systém musí disponovať.

Systém by mal poskytnúť kontrolu a funkčnosť pre navrhnutie vysoko efektívnych kurzov. Musíte zároveň zhodnotiť, ako bude nový LMS systém integrovaný s vašimi súčasnými technológiami a softvérom.

  1. Získajte spätnú väzbu od svojich zamestnancov v oblasti vzdelávania a rozvoja

Opýtajte sa svojich inštruktorov a sprostredkovateľov na ich úprimný názor na vašu súčasnú stratégiu vzdelávania. Čo by podľa nich prispelo k zlepšeniu vzdelávania vo vašej spoločnosti? Aké funkcie by podľa nich mal obsahovať nový LMS systém? Existujú nejaké materiály alebo nástroje, ktoré považujú za užitočné a mohli by vám zjednodušiť prácu?

  1. Zvážte technické možnosti vašich zamestnancov

Tento krok sa netýka len dostupnosti vzdelávania zamestnancov z mobilných telefónov a tabletov.  Mali by ste zhodnotiť aj to, či sú vaši zamestnanci dostatočne technicky zdatní. Možno bude potrebné vytvoriť jednoduchšie kurzy pre zamestnancov, ktorí nie sú až tak oboznámení s e-learningovými kurzami.

  1. Zistite, akú úroveň podpory budete potrebovať vs. aké služby a podporu ponúka poskytovateľ

Niektoré e-learningové tímy môžu vyžadovať len minimálnu podporu, iné zasa podporu 24 hodín denne od poskytovateľa LMS. Musíte si určiť, koľko podpory naozaj potrebujete. Je poskytovateľ schopný poskytnúť komplexný systém a služby? Môžete mu zavolať, ak objavíte technický problém pri vývoji vašich e-learningových kurzov?

  1. Zamerajte sa na súčasné a budúce potreby počas testovania

Pri výbere LMS systému nerozmýšľajte len o jeho využití v súčasnosti, ale rozmýšľajte aj do budúcnosti.  Je jednoduché aktualizovať a udržiavať systém nepretržite? Budete schopní integrovať aj iné nástroje a technológie v budúcnosti?

  1. Získajte informácie o poskytovateľoch LMS systémov

Zistite od LMS poskytovateľov informácie o ich skúsenostiach, kvalifikácii a pozadí celého procesu. Informácie a referencie na poskytovateľov môžete nájsť aj online. Jednotlivé hodnotenia vám pomôžu vytvoriť si lepšiu predstavu o tom, ako poskytovatelia jednali so zákazníkmi v minulosti. Ideálne by bolo, keby ste si našli referencie od firiem, ktoré majú podobnú podnikateľskú činnosť, ako je tá vaša.

  1. Požiadajte poskytovateľov o demo verziu

Požiadajte poskytovateľov LMS o demo verziu alebo o skúšobnú dobu, ktorá vám umožní vidieť LMS systém v akcii. Prostredníctvom dema uvidíte, či funkcie systému sú v súlade s vašimi potrebami a či je to ten správny LMS systém pre vás.

  1. Zvážte možnosti a vyberte si správny LMS systém

Dobre zvážte všetky spomenuté kroky a vyberte to správne riešenie pre vás. Vyhnete sa tak nákladným pokusom a omylom pri hľadaní správneho systému. S trochou vlastného výskumu, hodnotenia a interného zváženia ste určite na tej správnej ceste k výberu vhodného LMS systému.

Ak vás téma zaujala, neváhajte a ozvite sa nám cez niektorý z našich komunikačných kanálov. Máme dlhoročné skúsenosti s implementovaním systému Odoo a preto dokážeme navrhnúť to najlepšie riešenie pre váš e-learning.