akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Modul predaja (sales) ako súčasť ERP systému

Poznáme výrobné podniky, podniky, ktoré nakupujú tovar, čiastočne ho upravujú alebo také, ktoré nakúpia už hotové produkty a predávajú ich ďalej. Je jedno, akým sme typom podniku, stále je našim cieľom predať produkty, ktoré poskytujeme a tak si zabezpačiť vyššie tržby a zisk. V podnikoch existujú rôzne oddelenia, ktoré riešia špecifické úlohy. Jedným z týchto oddelení je aj oddelenie predaja, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby sa produkty predávali a dosahovali sa výsledky, ktoré sú stanovené v oblasti predaja. Je veľa úloh, ktoré je potrebné splniť, aby všetko „šľapalo“, ako má. Ako si to ale zjednodušiť a zefektívniť prácu? Prepojením všetkých údajov v oblasti predaja, aj s inými oddeleniami cez ERP systém Odoo, ktorý zabezpečí jednoduchú výmenu informácií medzi oddeleniami, rýchly reporting a hlavne správne nasmerovanie stratégií na dosiahnutie vyššieho predaja.

Modul predaja ERP systému Odoo

Na začiatku predaja je potrebné vytvoriť optimálne cenové ponuky pre zákazníkov. ERP systém Odoo umožní vytvoriť cenové ponuky rýchlo a tak vám ušetriť čas. Cenové ponuky poskytujú aj opisy produktov, krásne obrázky a zaručujú prehľadnosť. Viete si navrhnúť a upravovať cenovú stratégiu tak, aby ste maximalizovali svoje príjmy. Pomocou pravidiel na výpočet ceny viete stanoviť tú správnu cenu na základe podmienok zákazníkov. Zároveň môžete motivovať zákazníkov k ďalšiemu nákupu poskytovaním zliav alebo kupónov.

Získate systém, ktorý vám zefektívni celkový proces od cenových ponúk až ku objednávkam vďaka jednému kliknutiu. Riadenie zmlúv so zákazníkmi je ľahšie. Fakturovanie je prehľadné, môžete sledovať celú fázu procesu fakturácie. ERP systém poskytuje aj zákaznícky portál, kde majú zákazníci prístup k cenovým ponukám a objednávkam. Predávať môžete rýchlejšie prostredníctvom elektronického podpisu. Zákazníci môžu vidieť ponuku z hocikade a cez elektronický podpis jednoducho odsúhlasiť cenovú ponuku. Vďaka plne integrovanému systému, máte všetky informácie nevyhnutné pre predaj stále k dispozícii. Nemusíte sa zdržiavať ich hľadaním, ale môžete sa viac koncentrovať na predaj. Keďže modul predaja je prepojený s modulom CRM (Customer Relationship management), ktorý poskytuje aktuálne informácie o zakazníkoch, viete vytvárať cenové stratégie účinnejšie. Máte aj možnosť vytvoriť špeciálne podmienky pre špecifických zákazníkov alebo pre daný segment.

Benefity využívania komplexného ERP systému s modulom predaja:

  • Presné výtváranie prognóz

Ak máte k dispozícii neúplné alebo čiastkové informácie, môže to viesť k nepresným prognózam predaja. Kompletný ERP systém prepájajúci všetky oblasti riadenia poskytuje dôležité informácie, ktoré pomáhajú pri stanovení presných prognóz predaja. Údaje sa ľahko vyhľadávajú a uchovávajú.

  • Riadenie zásob je efektívne

ERP systém Odoo ma prepojený aj modul riadenia zásob so všetkými ostatnými modulmi, čo nám z hľadiska predaja umožní získať prehľad o aktuálnom stave na sklade. Vieme tvoriť cenové stratégie pre rôznych zákazníkov alebo segmenty. Lepšia celková orientácia na potreby zákazníkov, ich poznanie pomáha celkovo zvýšiť výhliadky predaja.

  • Jednoduché používanie

Systém poskytuje intuitívne rozhranie, čo umožňuje ľahké používanie pre všetkých zamestnancov. Rýchly a jednoduchý prístup k informáciam pri tomto systéme je štandardom.

  • Automatizované riadenie podniku

Znižovanie nákladov, šetrenie času, znižovanie potreby manuálnej práce pomáha znižovať riziká, ktoré by mohli ovplyvniť podnik ako celok. Možnosť vytvárať rôzne predajné a marketingové kampane a tak osloviť viac zákazníkov.

  • Vyššia koncentrácia na predaj

Obchodní manažéri nemusia riešiť širšiu administratívu, ktorá je spojená s klasickým riadením podniku a nevyužívaním integrovaného ERP systému. Môžu sa viac koncentrovať na predaj. Majú k dispozícii informácie o zákazníkoch, môžu oveľa ľahšie predávať produkty a služby. Informácie majú kedykoľvek k dispozícii.

  • Možnosť prispôsobiť ERP systém

Je možné podľa požiadaviek podniku prispôsobiť ERP systém a tým aj modul predaja. To vám pomôže pri príprave údajov o predaji pre každý jednotlivý tím. Zvýšite tým produktivitu.

  • Analýzy a vytváranie reportov

Tvorba analýz a reportov pomáha zistiť efektívnosť predajných a marketingových kampaní. Umožňuje zistiť, či sú napĺňané stanovené ciele predaja. Je možná aj analýza údajov z minulosti a tak sa v budúcnosti vyvarovať niektorých chýb z predchádzajúceho obdobia.

Zlepšenie predaja cez ERP systém

ERP systémy posilňujú spoločnosti, ktoré ich využívajú tým, že im poskytujú schopnosť sledovať objednávky, pripravovať faktúry, predávať produkty, príjímať platby a celkovo riadiť celý chod spoločnosti. Cieľom ERP systému Odoo je prepojiť všetky činnosti v podniku do jedného celku, z ktorého môže zamestnanci podniku získavať informácie o tom, čo potrebujú a tak pripravovať nové ciele a stratégie s víziou do budúcnosti. Modul predaja je jedným z mnohých modulov a všetky uvedené výhody svedčia o efektívnosti využitia a vytváraní výhod pred konkurenciou. Staňte sa tiež tými, ktorí profitujú z využívania týchto výhod. Skúste predávať efektívne s Odoo. 🙂