akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Prečo využívať LMS systém?

Neviete, čo to vlastne LMS je? Nebojte sa, dozviete sa! Podrobne si v článku vysvetlíme, o čo presne ide, kde sa tento typ systému môže využiť a čo z neho môžeme „mať.“ A samozrejme, je to ďalšia skratka, s ktorou sa budeme stretávať na našom blogu. 🙂Žartujem, ale je to presne tak.

LMS systém

LMS je skratka odvodená od „Learning Management System“ a predstavuje softvérovú aplikáciu pre administráciu a riadenie e-learningu na webe. Viem, je to možno trochu technickejšie, tak si to skúsme vysvetliť na príklade.

Predstavte si, že ste riaditeľom spoločnosti a chcete, aby sa vaši zamestnanci vzdelávali, no neviete ako na to. LMS ako systém umožňuje riadiť a spravovať e-learning na webovej stránke. Zamestnanci majú možnosť vzdelávať sa v jednom čase, na rôznych miestach, naraz. Systém spravuje evidenciu užívateľov, rôznych kurzov, štúdijných plánov a testovanie. Zároveň prebieha evidencia ich hodnotenia a je možné ukladať učebný obsah.

Všeobecne môžeme zhrnúť využitie tohto systému v dvoch bodoch. V prvom rade poskytuje jednotný, centralizovaný zdroj pre informácie a vzdelávanie.  Súčasne zjednodušuje vyučovací proces a vzdelávacie postupy tak, aby boli vo väčšej miere zohľadnené špecifické potreby klienta.

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE LMS?

To už by sme si mohli rovno položiť inú otázku. Prečo vzdelávať len klasickým spôsobom perom, knihami a s využitím zošitov? Myslím si, že každý z nás si vie predstaviť nevýhody klasického vzdelávania oproti e-learningu využiteľnom kdekoľvek a kedykoľvek. Trošku si ich ale poďme zhrnúť.

  • Jednotné miesto pre vzdelávanie

Už viac obsah vzdelávania nie je umiestnený na rôznych miestach, ale jednotne dostupný pre všetkých z jedného miesta. Celkovo to zjednodušuje celý proces vzdelávania, keďže jednotný obsah je dostupný všetkým užívateľom. Cez systém je tiež možné organizovať rôzne video konferencie alebo diskusné fóra.

  • Vzdelávanie z rôznych miest, v rovnakom čase

E-learning dostupný online vždy a všade – 24/7. Nie ste viac limitovaný presne stanovenými časmi kurzov alebo priestorom officu. Viete si urobiť kurz a vzdelávať sa flexibilne, kdekoľvek sa nachádzate. Na vzdelávanie viete využívať aj vaše smartfóny alebo tablety.

  • Ľahké sledovanie priebehu vzdelávania, výkonu a reporting

LMS umožňuje sledovať všetko, čo sa v systéme deje. Napríklad, koľko užívateľov využíva systém, za aký čas prejdú jednotlivými kurzami, kedy úspešne ukončili kurz alebo ako sú na tom v priebehu vzdelávania.  Potom už je jednoduché viesť si podrobný reporting.

  • Flexibilné zmeny obsahu kurzov

Zmena obsahu e-learningových kurzov nie je problém. Viete si podľa potreby ľahko pridať nový obsah do kurzov alebo moduly podľa aktuálnych požiadaviek. Zmeny sa automaticky uložia pre celý systém a užívatelia ich uvidia bezprostredne po vykonanej zmene.

  • Lacnejší a jednoduchší systém

Systém vyžaduje náklady na obstaranie od konkrétneho dodávateľa, avšak šetríte náklady tým, že už viac nemusíte platiť za priestory na vzdelávanie, učiteľov, špecialistov, ktorí prednášajú alebo za učebný materiál. Závoreň šetríte čas.

  • Integrácia so sociálnymi médiami

Ako sme už spomenuli LMS funguje online a preto je možné zahŕňať do stratégie e-learningu aj rôzne linky na LinkedIn, Facebook alebo Twitter. Tento prístup môžete využiť na pritiahnutie nových užívateľov alebo vytvoriť nové e-learningové cvičenia, ktoré sa zameriavajú na vzájomnú spoluprácu.

V KTORÝCH ODVETVIACH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ LMS?

Vzdelávanie je základom úspešnosti každého z nás. V súčasnej dobe je vyvíjaný veľký tlak na nadobudnutie nových vedomostí, zručností, návykov alebo prípadnú rekvalifikáciu. Potreby trhu určujú, akými zručnosťami majú uchádzači o prácu disponovať. Nie je novinkou, že ľudia pracujú v inej sfére, ako študovali. Vzdelávanie prostredníctvom e-learningu preto považujeme za efektívny nástroj využiteľný v každom odvetví.

Určite každého z vás napadne, že LMS sa dá využiť vo vzdelávacích inštitúciách. Áno, je to tak. Rôzne univerzity, stredné školy alebo vzdelávacie centrá využívajú LMS. Sú nimi napríklad rôzne zahraničné alebo slovenské univerzity, ako Cambridge University alebo UPJŠ Košice. Vzdelávacie inštitúcie, ale nie sú jedinou oblasťou, kde sa dá systém využiť. Ďalej sa dá využiť pri vzdelávaní a online školeniach zamestnancov v bankách, finančných alebo vládnych inštitúciách. Proste všade, kde je cieľom šíriť ľahko nové informácie.

V neposlednom rade sú to aj malé, stredné alebo veľké podniky, ktoré poskytujú svojim zamestnancom rôzne priebežné tréningy, kurzy, ktoré sú stanovené aj v cieľoch firmy. Je jedno, či ide o výrobný alebo nevýrobný podnik. Online vzdelávanie sa dá aplikovať v každom sektore. Kto by predsa nechcel mať vzdelaných zamestnancov?

Ak vás téma zaujala, neváhajte a ozvite sa nám cez niektorý z našich komunikačných kanálov. Sme dlhoročným implementátorom systému Odoo a dokážeme navrhnúť riešenie na mieru pre vaše online vzdelávanie.