akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

UAT testing: prečo je príprava základný kameň celého testovania?

Príprava testu je základným kameňom celého UAT testovania. Je to miesto, kde sa zadefinuje rozsah a vytvoria sa na to potrebné testy.

Príprava UAT

 

Proces návrhu testu

 

Plan UAT

 

Návrh UAT testov

Dobrý test prijatia používateľom:

 • vychádza z reálnych scenárov a procesov firmy,
 • je spísaný jazykom zrozumiteľným všetkým používateľom,
 • špecifikuje iba dáta, ktoré sú nevyhnutné pre výsledok testu,
 • je spísaný tak, že aj iný používateľ iho otestuje rovnako, prípadne s malou odchýlkou,
 • jednoznačne popisuje výsledok testu,
 • ešte pred samotným testom je overený a potvrdený používateľmi.

Workshopy pre definíciu testov

Workshopy sú jeden z najlepších spôsobov, ako určiť rozsah a úroveň UAT testingu. Debatou s reálnymi budúcimi používateľmi systému je oveľa ľahšie zistiť:

 • aké činnosti a úlohy vykonávajú,
 • ako ich vykonávajú,
 • aké sú jednotlivé varianty úloh,
 • ktoré varianty vykonávajú najčastejšie,
 • ktoré varianty im robia najväčšie problémy,

Výstupom z workshopu by mal byť opis procesu každej úlohy a aj zoznam jej variantov. To by malo zároveň byť dostatočným vstupom pre odhady a návrh testovania.

Základy pre testovanie

Základy testovania sú rôzne zdroje informácií, ktoré sa použijú na definovanie UAT testov. Zdrojmi môžu byť:

 • workshopy pre definíciu testov s kľúčovými používateľmi,
 • školiace materiály,
 • manuály k prevádzkovým procesom,
 • dokument z biznis analýzy.

Najlepším spôsobom pochopenia používateľských scenárov, ktoré je potrebné testovať, je  pýtať sa priamo kľúčových používateľov na ich každodenné kroky. Dôležité je tiež pýtať sa na to, ktoré varianty scenárov sa dejú najčastejšie. Aj vďaka tomu vieme lepšie určiť priority testovania. 

Scenáre používateľov

Jeden z problémov testovania je, že je ľahké dostať sa až do úplných detailov. UAT testing je však o potvrdení, že používatelia budú vedieť pomocou systému plniť svoje každodenné úlohy. Inými slovami to, že systém zobrazuje názov políčka s preklepom, nie je také dôležité ako to, že sa nedá zmeniť dodacia adresa zákazníka.

Neznanená to však, že detaily budeme celkom ignorovať. Scenáre používateľov sú cesta, ako udržať mieru testovania detailov na správnej úrovni. Napríklad:

 • pracovník zákazníckeho servisu musí mať možnosť zmeniť adresu tak, aby sa objednávky zasielali na správnu adresu,
 • -potrebuje vidieť, že sa môže v systéme meniť adresa dodania a nová sa zároveň bude správne zobrazovať na zákazníckej faktúre, dodacom liste, atď.

Scenár používateľa bude potom obsahovať tieto časti:

 • úloha používateľa: pracovník zákazníckeho servisu,
 • aktivita:  vedieť zmeniť adresu dodávateľa,
 • obchodná hodnota: objednávky budú putovať na správne miesto,
 • kritéria pre prijatie: pridaná možnosť zmeniť v systéme dodaciu adresu, pričom  správna adresa bude uvedená na zákazníckej faktúre, na dodacom liste, atď.