akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Viete čo má najčastejšie na svedomí, že vám ERP systém nefunguje tak ako sa očakávalo?

Veľa z nás má skúsenosti s tým, že systém nefungoval tak, ako sa od neho očakávalo. Niekde informácie chýbali, niekde ich bolo treba dávať dvojmo. Na inom mieste chýbala kľúčová funkcia a inde boli také funkcie, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Najčastejšie to ma na svedomí zanedbané UAT počas implementácie. Viete, prečo je testovanie také dôležité?  

Čo to UAT vlastne je?

UAT, alebo User Acceptance Testing, je testovanie prijatia používateľom. Často je mylne považované len za slabší odvar skutočného testovania. UAT testing je pritom pravdepodobne tou najdôležitejšou fázou testovania vôbec. Potvrdzujeme ním klientovi, že systém je na daný účel vhodný a uisťujeme sa sa, že požiadavky boli vzájomne správne pochopené.

Je nevyhnutné, aby sa príprave UAT venovalo dostatok času. Môžeme si tak byť istí, že ostane priestor na riešenie prípadných nezrovnalostí, a že sa nepustíme do vývoja funkcií, ktoré nie sú potrebné.

Wikipedia definuje UAT testing takto:

“UAT je posledný stupeň testovania softvéru pred jeho definitívnym prevzatím zákazníkom, teda v podstate príjmacia skúška softvéru. Prebieha už na zariadení zákazníka, ktorý spravidla uplatňuje svoje predpripravené procedúry s cieľom objaviť chyby softvéru. Dodávateľ ich potom v dohodnutej lehote odstraňuje. Týmto procedúram sa hovorí akceptačné testy. Ich príprava je odbornou činnosťou, ich prevedenie je ale prenechané bežným používateľom. UAT testing často nie je možné vykonávať automaticky.”.

Čo UAT nie je?

 • Opakovanie testu systému,
 • niečo, čo urobíte za pol hodinu, aby mohol dodávateľ vyfakturovať odovzdanie diela,
 • príležitosť na zmenu dizajnu (to býva veľkým pokušením).

Čo robí dobrého UAT testera dobrým UAT testerom?

Dobrý UAT tester musí ť vidieť celý biznis komplexne, poznať procesy a byť na všetkých úrovniach dobrý v komunikácii. Dôležité je, aby mal analytické myslenie a schopnosť hľadať riešenia problémov, namiesto ich zametania pod kobereck. Pochopenie biznisu klienta je kľúčové pre schopnosť rozhodnúť sa, že čo a na akej úrovni by sa malo testovať.

UAT V-model

UAT V model

Fázy testu

 

Fáza testuPopis
Jednotkový test
 • vykonávaný vývojármi (developermi)
 • slúži na overenie, či časti kódu, na ktorých pracovali, fungujú tak, ako bolo zadefinované v technickej špecifikácií (napr. overenie, že sa do pridaného poľa s názvom zákazníka dá vložiť 30 znakov, alebo overenie, že ak nie je vyplnené povinné pole, systém na to upozorní).
Systémový test
 • vykonávaný tímom testerov, 
 • slúži na overenie, či celý systém funguje tak, ako bolo zadefinované vo funkčnej špecifikácií, 
 • zvyčajne sa testuje celý proces od začiatku až po koniec (napr. overenie, že sa po prijatí vráteného tovaru správne aktualizuje množstvo na sklade a do finančného systému je odoslaná žiadosť na vrátenie peňazí zákazníkovi).
Testovanie prijatia používateľom
 • po otestovaní a dodaní celého riešenia UAT tím overí, či systém vyhovuje potrebám zákazníka, 
 • štandardne sa overuje na reálnych procesoch firmy s inštanciou veľmi podobnou produkčnej verzii systému. (napr. overenie, že človek zo zákazníckeho servisu dokáže povoliť vrátenie tovaru a refundovať zákazníkovi peniaze za dopravu).
Testovanie nie-funkčných požiadaviek
 • vykonávané testovacím tímom súbežne s UAT, 
 • slúži na overenie nie-funkčnej požiadavky, ako je kompatibilita, rýchlosť, testovanie bezpečnosti (napr. overenie, že systém dokáže spracovať súbežne 10 000 skladových pohybov).

Životný cyklus UAT

UAT life cycle

 • Vo fáze plánovania sa určuje, čo je potrebné otestovať a koľko času a úsilia to bude vyžadovať,

 

 • počas prípravy sa dokumentujú testovacie scenáre a uisťuje sa, že je všetko pripravené na vykonanie testu,

 

 • test sa vykonáva dvakrát. Vývojový tím  počas druhého testovania opravuje chyby zistené v prvom testovaní,

 

 • v poslednej fáze dokončenia testu dostává projektový tím report o tom, čo bolo zistené počas testovania. Na základe toho sa rozhodne o spustení do ostrej prevádzky.