akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Zoznam otázok pred implementáciou e-learning riešenia

V IMPLEMENTO sa stretávame s rôznymi druhmi e-learning projektov. Banky, korporácie, výrobné firmy či vzdelávacie spoločnosti. V podstate každá firma má špecifické požiadavky a okolnosti, kvôli ktorým rozmýšľa nad implementáciou e-learningu.

A aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli pripraviť základnú tabuľku s otázkami, ktoré by mala vedieť zodpovedať každá firma ešte predtým, ako sa pustí do implementácie e-learningu. Otázky sú rozdelené do kategórií a boli postavené tak, aby sa dali všeobecne napasovať na čo najväčší počet firiem. Samozrejme budeme radi za akýkoľvek komentár alebo doplnenia:

OblasťOtázkaMožné odpovede/ pomôcky
Potreba e-learninguZ čoho vôbec vzniká potreba implementovať e-learning riešenie?Stúpajúci počet zamestnancov, rôznorodosť vzdelávania
Prinesie e-learning nejaké výhody?Šetrenie nákladov, logistika zamestnancov, lepší prehľad o vzdelávaní
Máme vo firme zodpovednú osobu, ktorá sa bude môcť e-learningu venovať?Bude to osoba, čo sa LMS rozumie, vie vytvárať kurzy, má čas na prácu s LMS?
Je na e-learning firma pripravená?Zamestnanci, vedenie, štruktúra firmy
Chcete platiť podľa počtu užívateľov alebo skôr fixné mesačné paušály či ročné licencie? Alebo len integráciu napr. open source riešenia bez nutnosti platiť?Každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody. Záleží dosť od finančného plánovania firmy a tiež počtu zamestnancov.
ĽudiaKoľko ľudí bude zapojených do e-learningu?Celkový počet ľudí s prístupmi, fluktuácia zamestnancov
V akom stave existuje aktuálna databáza zamestnancov?Máte ju v nejakom HR systéme, tabuľkách alebo vôbec neexistuje?
Prístup budú mať len interní alebo aj externí ľudia?Bude sa e-learning ponúkať aj verejnosti a prípadne sa komerčne predávať?
Kto bude admin projektu a ako bude vyzerať hierarchia zamestnancov a ich právomocí?Admin a študenti alebo viac možností?
Koľko ľudí môže byť v jednom momente naraz online?Napríklad nárazový test pre 2000 ľudí
Technická/ bezpečnosťKde bude e-learning hosťovaný?Vlastný hosting, zdielaný hosting
Máme nejaké špeciálne pravidlá pre bezpečnosť?VPN, špeciálne pravidlá pre servre
Je potrebné, aby LMS systém bežal na nejakej platforme alebo v nejakom jazyku?PHP, Java
IntegráciaBude sa LMS systém napájať/integrovať s iným systémom?HR nástroj, SAP, CRM systém a podobne
Aké technické a bezpečnostné požiadavky existujú na integráciu?
Bude sa jednať o výmenu dát v reálnom čase alebo postačujú pravidelné aktualizácie?
V akom formáte treba vymieňať dáta?CSV, SCROM, API
Obsah, metodika a testovanieMáme obsah už k dispozícii alebo ho treba vytvoriť?
V akej podobe je aktuálne obsah?Články, PPT, surové dáta
Treba obsah metodicky spracovať?Logická postupnosť, progres v kurzoch
Kde bude multimediálny obsah uložený?Na vlastnom serveri, e-portfolio systém
Máte pripravené testovania?Testové otázky, metodiku vyhodnocovania
Je potrebná interaktívna forma vzdelávania alebo pasívna?Len čítanie alebo aj aktívne zapájania pre štúdiu
Ako sa bude testovať a prepojí sa vzdelávanie aj s gamifikáciou?Ako často, ako nastaviť progres, odmenový a motivačný systém
Ako sa bude vyhodnocovať ROI pre LMS systém?Čisto ušetrený čas a peniaze alebo aj dlhodobý prínos pre firmu a vzdelávania?
Ako budeme vyhodnocovať úspešnosť študentov?Len za základe výsledkov z testov, alebo prepojenie na iné činnosti vo firme
VzhľadTreba vzhľad prispôsobovať firemnej identite?Špeciálna grafika alebo firemné farby
Bude potrebné vytvárať aj frontend časť?Je potrebná špeciálna landing page mimo LMS systém?
Čo by mal frontend obsahovať po funkčnej stránke?Platobnú bránu, registráciu a podobne
FunkcionalitaMáme predstavu o kompletnej funkcionalite systému?Kalendár, štruktúra kurzov, spôsoby vyhodnocovania, dashboardy a štatistiky, externé moduly, správa obsahu a užívateľov
Funkcie pre admina a pre užívateľa?
Budúci rozvojAký je potenciálny rozvoj LMS systému a celkovo e-learning vzdelávania vo firme v horizonte 2-3 roky?Plánujú sa nové systémy, nové formy vzdelávania, nové typy pracovníkov, nový motivačný a odmeňovací systém a pod?
Aký typ obsahu bude v budúcnosti potrebný?
Aké skills budú potrebovať zamestnanci v budúcnosti rozvíjať?
Nebude sa systém prepájať s inými divíziami vo firme alebo s inými krajinami?
V akom rozsahu sa bude tvoriť nový obsah a v akej podobe bude?Test raz za mesiac, rok, obsah v multimediálnej podobe?
ServisV závislosti od umiestnenia servera, kto bude poskytovať technický support?
Aké SLA vyžadujete?Odpovede do 24 hodín, týždňa alebo hodiny?
Aký rozsah podpory pri tvorbe obsahu a metodiky budete potrebovať?Konzultácie, kompletná tvorba obsahu
Existuje časový plán nových funkcionalít a integrácií do budúcnosti?
V akom rozsahu bude potrebný mesačný support pre LMS systém?
Sú aktualizácie v cene alebo čo treba pravidelne aktualizovať v LMS?Je to open source riešenie, custom na mieru