akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Efektívnosť riadenia nákupu cez ERP systém

Chcete mať komplexné informácie o všetkých nákupoch realizovaných v podniku? Chceli by ste si ľahko porovnať ceny od rôznych dodávateľov a vybrať tú najlepšiu cenu pre vás alebo by ste ocenili účinnú kontrolu všetkých výdajov a prehľadnú fakturáciu? Ak áno, tak určite si prečítajte náš článok, kde si vysvetlíme, aké výhody prináša riadenie podniku cez ERP systém, ktorý v sebe zahŕňa viacero modulov pre efektívne riadenie podniku. Jedným z nich je aj modul riadenia nákupu, o ktorom si povieme viac v článku.

Čo je modul nákupu (Purchase) a aké je jeho využitie?

Hlavným cieľom riadenia nákupu je, aby dochádzalo k plynulému riadeniu všetkých vzťahov s dodávateľmi a jednoduchému vytváraniu nákupných objednávok. Nákup je jednou z hlavných častí akéhokoľvek priemyslu. Bez jednotného systému, ktorý by uchovával všetky informácie, údaje alebo faktúry o nákupe by nebolo možné efektívne spravovať chod podniku. ERP systém Odoo a jeho nákupný modul automatizujú celý nákupný proces. Zjednodušujú komunikáciu s dodávateľmi na základe automatického zasielania údajov o úrovni vašich zásob. Tak je zabezpečený plynulý chod medzi podnikom a dodávateľmi. Máte možnosť zvoliť si rôzne metódy doplňovania zásob pre každý produkt v závislosti od vašich výrobných a dodacích stratégií.

Získate prehľad o cenách, množstvách, zmluvných podmienkach od rôznych dodávateľov a dostupnosti produktov. Viete realizovať nákupné tendre a zvoliť si tú najlepšiu cenu. Máte prehľad o ponukách na nákup, ktoré si viete jednoducho porovnať. Už len vyberiete tú najlepšiu ponuku a zasielate objednávky.

Vďaka aplikácii môžete sledovať dostupnosť produktov vo vašom dodávateľskom sklade a skontrolovať stav objednávky v prípade potreby. Získate prehľad o spolupráci s rôznymi dodávateľmi a viete tak analyzovať kvalitu dodávateľov, robiť si rôzne štatistiky za vaše nákupy.

Vytváranie analýz, predpovedí alebo záznamov vedie k efektívnemu plánovaniu celého nákupného procesu do budúcnosti. Získate presné štatistiky výkonnosti dodávateľov. Viete si porovnať dodávateľov na základe omeškania dodávok alebo poskytnutých zľavách z ceny produktu.

Modul nákupu je automaticky prepojený s ostatnými modulmi ERP systému Odoo. Takže realizované nákupné objednávky sú ihneď súčasťou aj modulu fakturácie, aj účtovníctva. Eliminuje sa tak strata objednávok, ktorá môže byť spôsobená vtedy, ak firmy nevyužívajú komplexný ERP systém, ktorý pokrýva celý chod podniku. Prostredníctvom tohto systému máte vlastne možnosť synchronizovať všetky operácie medzi vašim podnikom a inými dodávateľskými podnikmi alebo skladmi, s ktorými spolupracujete. Hlavnou výhodou systému je, že šetríte svoj čas vďaka celej tejto automatizácií čiastkových úloh, ktoré je potrebné vykonať v oblasti nákupu.

Čo získam integráciou modulu nákupu?

  • Efektívnosť vykonaných operácií – operácie sa nevykonávajú manuálne. Nehľadáte informácie, ktoré potrebujete v rôznych záložkách s papiermi. Všetky objednávky sú zaznamenané v systéme, z ktorého získavate presne tie údaje, ktoré potrebujete.
  • Lepšie informácie – komplexné informácie o celkových nákupoch vykonaných podnikom, ktoré vám pomôžu sledovať trendy v oblasti nákupu, sledovať správanie dodávateľov, čo vám pomôže zlepšiť plánovanie vašich činností, rokovania s dodávateľmi alebo riešenie rozpočtov.
  • Jednoduchšie plánovanie a kontrola – zľahčujete si proces plánovania, keďže máte prehľad o tom, čo, kedy a v akých množstvách potrebujete mať na sklade, aby ste vedeli plniť vaše ďalšie objednávky od zákazníkov. Kontrola umožní, aby ste stále mali to, čo potrebujete na sklade a nedôjde k prípadným omeškaniam a nespokojnosti od zákazníkov.

  • Presné záznamy – nielen o nákupných objednávkach, o údajoch o dodávateľoch, ale aj o celom procese nákupu sú zaznamenané v ERP systéme, a tak sú aj úplné a pravdivé informácie vedené na rôznach účtovníckych záznamoch.

Malá rada na záver…

V našich článkoch sa snažíme zdôvodniť dôležitosť prepojenia všetkých činností v podniku cez ERP systém Odoo. Významné procesy vyžadujú čas, trpezlivosť a vytrvalosť. Je to tak. Avšak, ak je možnosť zosynchronizovať celé fungovanie podniku do jednotného systému, tak prečo to nevyužiť? Efektívny modul nákupu je kľúčom úspechu pre podniky. Ak nesledujete od koho nakupujete, čo nakupujete, za aké ceny, aké máte pri tom náklady, ako dlho trvá proces dodávky, je veľmi ťažké plniť objednávky od vašich zákazníkov a tak zabezpečiť ich spokojnosť. Ak nedisponujete týmito informáciami, vedie to k znížovaniu efektívnosti a ziskovosti. A tomu sa každý chce vyhnúť, však?